O tegorocznym sezonie i planach na kolejny! Podsumowanie Forum Turystyki
26.11.2023

Z inicjatywy Urzędu Miasta Krakowa 26 października w pałacu Krzysztofory odbyło się jedno z najważniejszych cyklicznych wydarzeń krakowskiej turystyki – Forum Turystyki. Wydarzenie było okazją do podsumowania sezonu, dyskusji nad przyszłością, a także inauguracji doniosłego wydarzenia w historii krakowskiej turystyki – powołania Stowarzyszenia Organizacja Turystyczna Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa.

Fot. Ela Marchewka / UMK

Spotkanie uroczyście otworzył prezydent Krakowa, Jacek Majchrowski. W swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na rolę sektora turystycznego w gospodarce Krakowa oraz podziękował branży za dotychczasową pracę. Podkreślił także znaczenie powołania w mieście lokalnej organizacji turystycznej, która powstała jako międzysektorowa platforma szeroko zakrojonej współpracy. Prezydent wręczył również odznaczenia Honoris Gratia osobom szczególnie zasłużonym krakowskiej turystyce: Radosławowi Froncowi – prezesowi grupy MSHG, Piotrowi Laskowskiemu – prezesowi Oddziału Małopolskiego Polskiej Izby Turystyki oraz Stanisławowi Piśko – pierwszemu prezesowi Krakowskiej Izby Turystyki. Wyróżnieniem Kreator Krakowskiej Turystyki” uhonorowany został Michał Niezabitowski, dyrektor Muzeum Krakowa oraz przewodniczący Rady Stowarzyszenia Organizacja Turystyczna Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa.

Porozmawiajmy o trendach w krakowskiej turystyce

Rangę wydarzenia podkreślił także list gratulacyjny krakowskiego posła na Sejm RP Aleksandra Miszalskiego, odczytany przez Tomasza Darosa, przewodniczącego Komisji Promocji i Turystyki Rady Miasta Krakowa, która była inicjatorem powstania w Krakowie lokalnej organizacji turystycznej. Następnie głos zabrał Grzegorz Soszyński, prezes zarządu Stowarzyszenia Organizacja Turystyczna Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa. W wygłoszonym przemówieniu podkreślił, że działająca w oparciu o partnerstwo lokalna organizacja turystyczna jest pretekstem do obywatelskiego myślenia o mieście, do próby zastąpienia partykularnych potrzeb myśleniem o wspólnocie. Wyraził także pragnienie, by współpraca, współodpowiedzialność i współzarządzanie stanowiły fundament krakowskiej turystyki.

W dalszej części Michał Niezabitowski wygłosił wykład inauguracyjny. W wystąpieniu uzmysłowił słuchaczom, że postęp i rozwój od zawsze towarzyszyły ludzkości, lecz myśleniu o przyszłości koniecznym jest wyciąganie wniosków z przeszłości. Zwrócił uwagę, że pandemia COVID-19 stała się katalizatorem zmian, które widzimy współcześnie, zaś rozwój, który jest przymiotem człowieka powinien wynikać z refleksji nad dziedzictwem. Rozwinięciem tych myśli była debata oparta na myśli przewodniej „Szyte na miarę. Czy jesteśmy gotowi na wspólne projekty?”. W panelu wzięli udział przedstawiciele z kilku sektorów krakowskiej turystyki. Radosław Fronc, Prezes Zarządu Main Square Hospitality Group TM, zarządzającej m.in. krakowskimi restauracjami wyróżnionymi przez Przewodnik Michelin. Podkreślił, że gwiazdki to „element autoryzacyjny”, który wpływa na wybór destynacji stanowiąc jednocześnie element większej całości. Zwrócił uwagę, że w dotarciu do klientów zainteresowanych ofertą premium ważne są relacje i wsłuchanie się w ich potrzeby. Izabela Chyłek, krakowska animatorka kultury i organizatorka targów „Kiermash” przedstawiła produkt, który kierowany jest do odbiorcy niszowego. Wspomniała także, że Kraków jest drugim miastem w Polsce, w którym odbywa się największa liczba targów alternatywnych. O ten potencjał należy dbać i go rozwijać. Swój punkt widzenia przybliżyła również Lidia Wandas-Wilczura, właścicielka firmy 5 EVENTS, która podkreśliła że turystyka ślubna stawia na jakość i unikatowość. Zaznaczyła, że branża wedding koncentruje się na turyście, który poznał już destynację i chce do niej powrócić. Tę myśl rozwinął Jacek Legendziewicz, prezes Jordan Group. Zaznaczył, że w kreowaniu oferty Krakowa należy łączyć w całość poszczególne elementy. Zwrócił uwagę na konieczność współpracy przy tworzeniu oferty, którą można dostosować do potrzeb najbardziej wymagającego klienta. Patrycja Curyło, prezes zarządu Gamescape Sp. z o.o., przedstawiła możliwości dla kultury i turystyki, jakie wiążą się z gamifikacją. To nowy trend, który zyskuje coraz większą popularność i pozwala stworzyć atrakcyjniejszą ofertę dla turysty. Uczestnicy debaty zgodzili się, że lokalna organizacja turystyczna jest narzędziem, w którym widzą możliwości realizacji swoich oczekiwań. Ich zdaniem powinna stanowić swego rodzaju centrum zarządzania, umożliwiać nawiązywanie dwustronnych relacji oraz transfer wiedzy. To także przestrzeń współpracy nad projektami „szytymi na miarę”, które odpowiadają potrzebom współczesnej turystyki zrównoważonej.

Co się wydarzy w kulturze w 2024 r.?

W dalszej części spotkania Robert Piaskowski, pełnomocnik prezydenta Krakowa ds. Kultury, zachęcał do budowania „sieci wrażeń” poprzez korzystanie z bogatej oferty Krakowa – miasta Światowego Dziedzictwa UNESCO, które zaprasza do eksploracji 108 różnego rodzaju muzeów i do udziału w ponad 3500 wydarzeniach miesięcznie. Z perspektywy odwiedzającego zainteresowanego sportem, ofertę Krakowa przedstawiła także Katarzyna Stępniewska-Walaszczyk, zastępca dyrektora ds. marketingu i organizacji imprez sportowych w Zarządzie Infrastruktury Sportowej, która opisała możliwość promocji miasta poprzez sport. Niewątpliwie potencjał Krakowa jest ogromny i zauważalny dla kolejnych grup turystów. Świadczy o tym 157 proc. wzrost liczby odwiedzających zagranicznych w stosunku do zeszłego roku, w okresie od czerwca do sierpnia 2023.

Kraków doceniany

Spotkanie podsumowała Elżbieta Kantor, dyrektor Wydziału ds. Turystyki Urzędu Miasta Krakowa. Przedstawiła najważniejsze projekty, nad którymi pracowało Miasto Kraków wraz z partnerami i interesariuszami rynku turystycznego w 2023 roku, a także plany na kolejny rok. Podziękowała za zaangażowanie w pracę nad tworzeniem lokalnej organizacji turystycznej oraz przedstawiła projekty, które zostały przygotowane w ramach trzech grup wykonawczych, pracujących nad wdrażaniem rekomendacji „Polityki zrównoważonej turystyki Krakowa na lata 2021–2028”. Wśród najważniejszych wymieniła działania miasta na rzecz wprowadzenia opłaty turystycznej, regulacji najmu krótkoterminowego, zarządzania dziedzictwem Krakowa oraz uspokajania gospodarki nocnej w naszym mieście. Bieżący rok to czas intensywnie prowadzonych działań promocyjnych na rynkach zagranicznych oraz krajowym w ramach projektu „Małopolska – cel podróży”, a także zwieńczenie działań realizowanych wokół projektu Twierdza Kraków nagrodą kapituły Forum Biznesu – Turystyczny Produkt Roku 2023 oraz nagrodą Odys, przyznawaną przez Krakowską Izbę Turystyki. Z inicjatywy Krakowa udało się wspólnie z Polską Organizacją Turystyczną podjąć kroki, których efektem jest polska edycja przewodnika Michelin, w którym 18 z 49 wyróżnień w Polsce przypadło Krakowowi, w tym dla jedynej w kraju restauracji z dwoma gwiazdkami Michelin. Miasto, dostrzegając potrzebę bieżącego monitoringu standardów zrównoważonego rozwoju przystąpiło również do programu Global Destination Sustainability Index. Podejmowane są także działania służące pozyskaniu zewnętrznych źródeł finansowania, tak jak w przypadku projektu Tourism in Balance, finansowanego z programu INTERREG, czy programu EUI – European Urban Initiative. Wśród najbliższych wyzwań na przyszłość, aktualnym zagadnieniem pozostaje kontynuacja prac w zakresie certyfikacji zrównoważenia dla destynacji i podmiotów gospodarczych, dalsze pozyskiwanie środków finansowych na realizację zadań, takich jak np. projekt „Małopolska – cel podróży” oraz koordynacja postulowanych przez Kraków inicjatyw i zmian legislacyjnych, wspierających rozwój turystyki zrównoważonej. Spotkanie zakończyło się zaproszeniem do realizacji wspólnych projektów „szytych na miarę” oraz do współpracy z nowym partnerem na krakowskiej scenie turystycznej – Stowarzyszeniem Organizacja Turystyczna Królewskiego Miasta Krakowa.

Wszelkie prawa zastrzeżone • Miasta Historyczne 3.0 © 2017

Polityka prywatności

Proudly designed by Zensite logo