Deklaracja Krakowska

W jaki sposób i dlaczego turystyka w miastach historycznych zmienia swoje oblicze? Jak powinna wyglądać organizacja przestrzeni miasta i jej przekształcanie, tak by podniesiona została jakość życia mieszkańców oraz komfort wizyt odwiedzających? Czy turystę należy traktować jako tymczasowego mieszkańca? Jakie narzędzia komunikacji marketingowej budują współcześnie markę miast? Wokół jakich zjawisk w kulturze, nauce i sztuce, wokół jakich procesów oraz osobistości należy budować opowieść – narrację miasta?

Reasumując: w jaki sposób dobrze rozwijać usługi turystyczne?

Nie ulega wątpliwości, że rozpoczęła się era klienta, który nie oczekuje wyłącznie komfortu i profesjonalnej obsługi, lecz chce współdecydować o kupowanym produkcie, a nawet go współtworzyć. W skali globalnej trend ten spowodował powstanie modelu partycypacyjnego zarządzania miastami (good governance). Zjawisko to będzie wywierać coraz silniejszy wpływ na obszar zakupów turystycznych. Klient będzie szukał produktów otwartych, a więc pozwalających na swobodne ich kształtowanie, według indywidualnych potrzeb i korzyści. Ta właśnie świadomość – własnych potrzeb u konsumentów i chęć współtworzenia produktu – przekształca dzisiejszy marketing w nową formułę opartą na doświadczeniach, emocjach, a zwłaszcza rekomendacjach.

Ten nowy model stawia wyzwania konstrukcji strategii rozwoju i komunikacji przy pomocy wiedzy opartej na big data oraz innowacyjnych praktykach marketingowych. Wspomniane aspekty tworzą kolejne wyzwania, a niewykluczone, że istnieją i takie, o których jeszcze nie wiemy…

Jaki jest dorobek miast historycznych w tym zakresie i jakie rozwiązania są przez nie stosowane dla osiągnięcia długofalowego celu? W jakim stopniu miasta mogą się wzajemnie uczyć od siebie i przedsięwziąć wspólne działania – pomimo konkurencyjności?

Wychodząc naprzeciw tym pytaniom, chcąc umożliwić wymianę wiedzy oraz dobrych praktyk – miasta podpisują list intencyjny bliższej, stałej współpracy. Jej formuła jest otwarta dla wszystkich zainteresowanych miast historycznych.

 

 

LIST INTENCYJNY

W SPRAWIE WPÓŁPRACY REPREZENTANTÓW MIAST UCZESTNICZĄCYCH W PROJEKCIE

MIASTA HISTORYCZNE 3.0

 

Reprezentanci miast deklarują wolę współpracy, której celem jest wymiana doświadczeń, dobrych praktyk, poszukiwanie podobnych lub wspólnych rozwiązań prawno-finansowych, zarządzania miastem pod kątem organizacji turystyki i życia mieszkańców, komunikacji marketingowej oraz zagospodarowania przestrzennego.

Rekomendowanymi formami współpracy są:

  • Wspólne ustalanie tematyki kolejnych konferencji „Miasta Historyczne 3.0”
  • Transfer wiedzy w zakresie praktykowanych przez miasta-członków rozwiązań prawnych i organizacyjno-finansowych w obszarze zarządzania turystyką.
  • Wypracowanie metodologii częściowo wspólnych badań zjawisk turystycznych w obszarze stanowiącym zainteresowanie wszystkich stron, głównie dla celów porównywalności wyników.
  • Dzielenie się treściami oraz artykułami powiązanymi z tematyką projektu, które publikowane będą na platformie www.historicalcity.eu zarządzanej przez miasto Kraków.

 

Zasady współpracy

 • Podpisanie listu intencyjnego inicjuje platformę stałej współpracy w obszarze zarządzania turystyką.
 • Przystąpienie do deklaracji ma charakter otwarty.
 • Nowe miasta mogą do niej przystąpić po uzyskaniu co najmniej ¾ sygnatariuszy deklaracji w trybie obiegowym.
 • Prezydenci miast-członków deklaracji wyznaczają osoby/jednostki organizacyjne prowadzące współpracę.

Miasta zainteresowane współpracą proszone są o kontakt z Realizatorem projektu „Miasta Historyczne 3.0” tj. Urzędem Miasta Krakowa, Wydział ds. Turystyki, pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków, tel. +48 12 616 6077, e-mail: wt@um.krakow.pl

 

Wszelkie prawa zastrzeżone • Miasta Historyczne 3.0 © 2017

Polityka prywatności

Proudly designed by Zensite logo