Prelegenci
Adam Mikołajczyk
Aleksander Miszalski
Alexandra Szalay-Bobrovniczky
Armin Mikos von Rohrscheidt
Bartłomiej Walas
Carlo Francini
Chris Murray
Christoph Thoma
Christophe Vidal
Magdalena Florek
Ewelina Szczech -Pietkiewicz
Iva Carević Peković
Jan Mazurczak
John Donnelly
Julien Hallier
Krzysztof Jędrocha
Magdalena Kachniewska
Magdalena Piasecka
Mara Manente
Mirik Milan
Piotr Zmyślony
Piotr Zmyślony
dr hab. nauk ekonomicznych

Piotr Zmyślony, doktor habilitowany nauk ekonomicznych, pracownik Uniwersytetu Ekonomicznego. Zajmuje się zarządzaniem turystyki w miastach, funkcjonowaniem Destination Management Organisations oraz rozwojem gospodarki nocnej. Współtworzył polityki turystyczne Warszawy i Krakowa. Pisze artykuły, czasem monografie, współprowadzi portal turystykawmiescie.org

Poznaj poprzedniego prelegenta
Poznaj kolejnego prelegenta
Alexandra Szalay-Bobrovniczky
Zastępca Burmistrza Budapesztu ds. Stosunków Społecznych

Alexandra Szalay-Bobrovniczky ukończyła studia na wydziale prawa i nauk politycznych na Katolickim Uniwersytecie Pétera Pázmánya w 2012 r. W latach 2010 – 2014 była członkiem Zgromadzenia Ogólnego Miasta Budapeszt, zaś od listopada 2014 r. piastuje funkcję zastępcy burmistrza Budapesztu ds. stosunków społecznych.

Alexandra Szalay-Bobrovniczky wykonuje zadania związane z kulturą, edukacją, ochroną zdrowia, polityką społeczną, polityką ds. młodzieży, sportem, ochroną środowiska, turystyką i wizerunkiem miasta. Ten szeroki zakres obowiązków obejmuje także kompetencje do nadzorowania pracy teatrów, muzeów, centrów sportu, domów pogodnej jesieni oraz wielu innych instytucji. Szczególną uwagę poświęca kwestiom związanym z wizerunkiem miasta mającym na celu podniesienie atrakcyjności Budapesztu dla mieszkańców i odwiedzających.

Poznaj poprzedniego prelegenta
Poznaj kolejnego prelegenta
Christoph Thoma
CULTURELAB e.U.

Christoph Thoma (44 l.), muzyk, menedżer kultury oraz polityk zaangażowany w sprawy kultury; do końca 2016 r. zajmował się promowaniem wniosku o przyznanie austriackim miastom doliny Renu (Bregenz, Dornbirn, Feldkirch oraz Hohenems) tytułu Europejskiej Stolicy Kultury w roku 2024; do połowy 2016 r. Thoma był dyrektorem zarządzającym działu turystyki i marketingu miasta Bregenz. W 2014 r. z inicjatywy Thoma miasto Bregenz otrzymało tytuł “City Brand of the Year/Stadtmarke des Jahres” w konkursie Kulturmarken Award w Berlinie.

Thoma wcześniej pracował dla Jeunesse Austria w Wiedniu, a także był dyrektorem zarządzającym Grazer Spielstätten oraz Bludenz Kultur.

W latach 2011 i 2016, Christoph Thoma był przewodniczącym ASSITEJ Austria, międzynarodowego stowarzyszenia teatrów dla dzieci i młodzieży w Austrii.

W 2016 r. Thoma założył Culturelab, firmę konsultingową działającą w obszarze sztuki/ kultury, marketingu miasta oraz turystyki. Obecnie Thoma wspiera miasto Chemnitz w procesie ubiegania się o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury w roku 2025 oraz wykłada zarządzanie w przemyśle muzycznym w konserwatorium Vorarlberger Landeskonservatorium w Feldkirch.

Od lipca 2015 r. Thoma jest zaangażowany w politykę lokalną w swoim mieście rodzinnym Bludenz, jako radny miasta ds. kultury i stowarzyszeń.

Poznaj poprzedniego prelegenta
Poznaj kolejnego prelegenta
Iva Carević Peković

Iva Carević Peković jest absolwentką Wydziału Budownictwa Lądowego w Zagrzebiu. Po ukończeniu studiów rozpoczęła pracę w firmach budowlanych w ramach zespołu przygotowania projektu. Zdobytą w ten sposób wiedzę zastosowała później w pracy terenowej na wszystkich szczeblach przywództwa. Jako kierownik projektu ukończyła serię projektów, w tym projekty o charakterze mieszkaniowym i kulturalnym. Oprócz pracy zawodowej ukończyła studia podyplomowe na Wydziale Budownictwa Lądowego w Zagrzebiu. Studiowała zarządzanie ryzykiem, ograniczenia i zmiany w rekonstrukcji obiektów dziedzictwa kulturowego.

W 2014 roku została dyrektorem Instytutu Odrodzenia Dubrownika. Jako dyrektor zarządzała wieloma projektami rekonstrukcji budynków w historycznym centrum. Została wyznaczona na koordynatora ds. Opracowania planu zarządzania historycznym centrum Dubrownika. W ramach Planu Zarządzania koordynowała systematyzację wielu baz danych dotyczących historycznego centrum: konstruktywnych elementów budynków, statusu prawnego nieruchomości, stanu badań, mikrozgazowania warstw gleby, systematyzacji przestrzeni, badań socjologicznych i demograficznych, centralnych badania ogrzewania i chłodzenia. W procesie opracowywania planu przeprowadzono serię warsztatów i grup fokusowych z sektorem cywilnym, a także ze społecznością zawodową. Została również wiodącym kierownikiem projektu dla dużego projektu infrastrukturalnego na rzecz odnowy dziedzictwa finansowanego przez Unię Europejską.

Poznaj poprzedniego prelegenta
Poznaj kolejnego prelegenta
Bartłomiej Walas
Dr nauk kultury fizycznej

Dziekan Wydziału Turystyki i Rekreacji w Wyższej Szkole Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej. Absolwent AWF w Krakowie i IREST na Sorbonie. Doktor nauk kultury fizycznej. Specjalista z zakresu marketingu turystycznego i polityki turystycznej. Pomiędzy 1996 a 2017 rokiem pracownik Polskiej Organizacji Turystycznej, najpierw jako dyrektor placówki w Paryżu a następnie jako Wiceprezes. Jest autorem koncepcji strategii marketingowej Polski w sferze turystyki na lata 2012-2020, strategii marki grupy hoteli Prestige Hotels, brał udział w pracach zespołowych strategii rozwoju turystyki miast i regionów. Autor lub współautor książek, artykułόw naukowych i prac naukowo-wdrożeniowych, wykonywanych na zleceniem administracji rządowej i samorządowej oraz sektora prywatnego.

Poznaj poprzedniego prelegenta
Poznaj kolejnego prelegenta
Mirik Milan
The Night Mayor of Amsterdam

Mirik Milan jest doświadczonym dyrektorem kreatywnym różnego rodzaju wydarzeń. W swojej karierze organizował imprezy, pokazy mody i wydarzenia kulturalne. Jako organizator podróżował po całej Europie, Stanach Zjednoczonych i Azji, poznając najnowsze i najpopularniejsze trendy w muzyce i imprezach. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu technicznemu dokładnie wie jak przekształcić tendencje zauważone przez siebie w społeczeństwie w możliwe do zrealizowania koncepcje oraz jak zebrać właściwych specjalistów w celu skutecznego wcielenia tych koncepcji w życie. Pokaz mody, sesja zdjęciowa, festiwal sztuki współczesnej, lokalna impreza muzyczna – nic nie ma dla niego tajemnic. Podmioty, dla których pracował to m.in. VICE,StedelijkMuseum,Spotify,DIESEL,Jameson,AidsFonds,MeubelStukken i miasto Amsterdam.

Razem z DJ-em Joostem van BellenemMirik Milan prowadzi od 2003 r. klub nocny Rauw, dzięki któremu na holenderskiej scenie zaistnieli artyści tacy, jak ErolAlkan,BoysNoize,Justice,BusyP,Crookers,Brodinski i Gesaffelstein.

Mirik Milan mieszka w Amsterdamie, w centrum sieci pełnej kreatywnych ludzi i przedsiębiorstw. Dostrzeganie trendów i nowości to jeden z jego największych talentów. Uwielbia łączyć ze sobą różne, ale istotne elementy dzisiejszej kultury, tworząc w ten sposób ciekawe, współczesne koncepcje.

Od 2012 r. Mirik Milan jest Nocnym Burmistrzem Amsterdamu. Nocny Burmistrz to niezależna organizacja typu non-profit, której celem jest organizowanie dynamicznego życia nocnego i budowanie mostów pomiędzy gminą, (drobnymi) przedsiębiorcami i mieszkańcami. Tworząc nici wzajemnego porozumienia, Nocny Burmistrz zmienia sytuację w mieście. Jako Nocny Burmistrz, Mirik Milan jest rzecznikiem w sprawach dotyczących życia nocnego stolicy Holandii. Amsterdam jest miastem innowacji. Wprowadzenie całodobowych zezwoleń w branży hotelarsko-gastronomicznej w 2013 r. oznaczało istotną zmianę. Nocny Burmistrz brał aktywny udział w procesie wdrażania tych zezwoleń. Był to ważny moment w historii Amsterdamu. Wraz ze swoim zespołem, Mirik Milan zorganizował w kwietniu 2016 r. pierwszy szczyt nocnych burmistrzów, w którym wzięli udział nocni burmistrzowie z Paryża, Tuluzy i Zurychu oraz przedstawiciele Berlina, Londynu, Tokio, Sztokholmu, Bombaju i San Francisco.

Poznaj poprzedniego prelegenta
Poznaj kolejnego prelegenta
Jan Mazurczak
Prezes Zarządu Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej (PLOT)

Prezes Zarządu Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej (PLOT), w skład której wchodzi także komórka zajmująca się pozyskiwaniem dla miasta konferencji i kongresów – Poznań Convention Bureau. Głównym celem PLOT jest promocja Poznania i aglomeracji poznańskiej jako miejsca atrakcyjnego turystycznie oraz wspieranie rozwoju rynku turystycznego w tym regionie. Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna stanowi platformę współpracy pomiędzy administracją a branżą turystyczną, instytucjami kulturalnymi oraz podmiotami gospodarczymi, których działalność ma istotne znaczenie dla lokalnego rynku turystycznego. Aktualnie Stowarzyszenie liczy blisko 80 członków. Zanim zaczął kierować PLOT pracował jako dziennikarz. Kierowana przez niego organizacja aktywnie współpracuje z mediami, zarówno jeśli chodzi o dystrybucję informacji, jak i organizację wizyt studyjnych dla dziennikarzy, blogerów i biur podróży z całego świata. Twórca pierwszej w Polce i Europie akcji marketingowej, wykorzystującą pomysł wyprzedaży w promocji miasta – akcji Poznań za pół ceny (dotychczas odbyło się 10 edycji, kopiowanej przez kilkadziesiąt destynacji w Polsce). Wprowadził w życie Poznański Barometr Turystyczny – pierwszy w Polsce system monitorujący w sposób ciągły ruch turystyczny (www.pbt.poznan.pl). Poznań Convention Bureau skutecznie wspiera pozyskiwanie kongresów dla Poznania, takich jak Światowy Kongres Dentystyczny FDI i Światowy Kongres Nauk Politycznych. Zdobywca MP Power 2015 w kategorii Convention Bureau, odznaczony medalem „Za zasługi dla turystyki”.

Poznaj poprzedniego prelegenta
Poznaj kolejnego prelegenta
John Donnelly
Dyrektor firmy Marketing Edinburgh

John jest dyrektorem naczelnym firmy Marketing Edinburgh, zajmującym to stanowisko od lipca 2013 r. Jest odpowiedzialny za prowadzenie jednostki utworzonej w celu promowania miasta na świecie.

Jego wcześniejsze stanowisko to pozycja dyrektora handlowego w Glasgow w 2014 r. John stworzył i uruchomił markę Glasgow 2014 oraz kierował wszystkimi strategiami komercyjnymi, w tym sponsoringiem, sprzedażą biletów, licencjonowaniem / merchandisingiem oraz sprzedażą praw do transmisji międzynarodowych.

Przed dołączeniem do Glasgow 2014 John, w swojej dwudziestoletniej karierze, był dyrektorem zarządzającym w trzech zintegrowanych agencjach, dwóch w Londynie i jednej w Edynburgu: KLP EuroRSCG; Marketing Store Worldwide; i bd ntwk; oraz dyrektorem w iris, niezależnej sieci agencji na całym świecie.

Wśród jego klientów znajdowały się takie firmy, jak Coca Cola, Peugeot, Sony Philips, Unilever, a jego znaczące osiągnięcia obejmują uruchomienie T w The Park i zarządzanie bd ntwk w Agencji Roku MCCA, a także ponad 40 branżowych nagród.

Poznaj poprzedniego prelegenta
Poznaj kolejnego prelegenta
Magdalena Piasecka
Zastępca Prezydenta Wrocławia

Magdalena Piasecka jest absolwentką Uniwersytetu Wrocławskiego i Studiów Podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. To także stypendystka Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität w Bonn oraz beneficjentka programu „The International Visitor Leadership Program” w Stanach Zjednoczonych.

W latach 2008-2017 pełniła funkcję Prezesa Zarządu Convention Bureau – Wrocław.  Główne działania M. Piaseckiej skupiały się na pozyskiwaniu dla Wrocławia spektakularnych wydarzeń,  zarządzaniu międzynarodowymi projektami (np. Wrocław Global Forum 2010-2016, konferencja klimatyczna Climate KIC, ceremonia wręczenia Europejskich Nagrdów Filmowych), współpracy z sektorem hotelowym, obiektami konferencyjno-kongresowymi oraz koordynowaniu projektów wolontaryjnych.

W latach 2008-2012 ściśle współpracowała z UEFA przy organizacji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej we Wrocławiu. Ma duże doświadczenie przy współpracy z instytucjami publicznymi, sektorem prywatnym jak również stowarzyszeniami międzynarodowymi.

W latach 2010-2012 była Przewodniczącą Wrocławskiej Rady Kobiet. W 2008 roku została członkiem elitarnego Stowarzyszenia Meeting Professionals International (MPI). W latach 2012-2015 roku była członkiem Kapituły Programu Ambasadorów Kongresów Polskich.

Od 2010 roku pracuje jako wykładowca na dwóch wrocławskich uczelniach.

Poznaj poprzedniego prelegenta
Poznaj kolejnego prelegenta
Christophe Vidal
Prezes Stowarzyszenia Toulouse Nocturne i Occitanie Nocturne

Prezes Stowarzyszenia Toulouse Nocturne i Occitanie Nocturne, burmistrz nocy w Tuluzie 2014. Jest także redaktorem czasopisma Minuit (Midnight) w Tuluzie. Został wybrany na burmistrza nocy w 2013 roku (niezależny od jakiejkolwiek partii politycznej). W 2014 r. organizacja Toulouse Nocturne zorganizowała pierwsze wydarzenie Estates General w Tuluzie, wydała również książkę poświęconą życiu nocnemu z 80 relacjami pracowników we wszystkich sektorach zawodowych. Organizacja zorganizowała także Ceremonię Nocy, która nagradza pracowników nocnych. Christophe Vidal spotkał się ze wszystkimi lokalnymi kandydatami do głosowania w 2014 r., aby zwiększyć ich świadomość w sprawach związanych z nocą. Zrobił to także w ostatnich wyborach regionalnych. W 2015 r., stowarzyszenie Toulouse Nocturne opublikowało przewodnik profilaktyczny „Twój przewodnik po zagrożeniach w nocy”, a w 2017 r. drugi – „La Haute-Garonne en mode nuit”. Uruchomił on również akcję „Twój kierowca” dotyczącą transportu w nocy, w każdy czwartek, piątek i sobotę od 23 lutego.

Stowarzyszenie Toulouse Nocturne prowadzi debatę o dziennych i nocnych prawach i obowiązkach ludzi w mieście Tuluza. Przyczynia się ono także do debaty publicznej dotyczącej polityki nocnej miasta, analizując, w jaki sposób można pogodzić potrzeby pracowników, osób śpiących i imprezowiczów w zakresie transportu, bezpieczeństwa, zdrowia, kultury, planowania przestrzennego i handlu. Ten think tank to niezależne stowarzyszenie lokalnych mieszkańców, ekspertów, specjalistów pracujących w terenie oraz tych, którzy mają pojęcie o mieście w nocy. Choć skupia się głównie na mieście Tuluzie, rozszerza swój zasięg na arenę krajową, a nawet międzynarodową. Toulouse Nocturne ma jedną organizację satelitarną: Paris Nocturne.

Poznaj poprzedniego prelegenta
Poznaj kolejnego prelegenta
Chris Murray
Dyrektor Core Cities UK

Chris Murray pracuje jako dyrektor Core Cities UK, organizacji dziesięciu miast, które znajdują się w centrum największych obszarów gospodarczych poza Londynem. Gościnnie prowadzi praktyczne zajęcia na Uniwersytecie w Newcastle, jest też honorowym członkiem Instytutu Heseltine’a na Uniwersytecie Liverpoolskim, zasiada w Komitecie Doradczym przy Organizacji Premiera ds. Inwestycji Regeneracyjnych i jest przewodniczącym nagradzanej firmy społecznej Fusion21. Wcześniej, długo zajmował się rozwojem gospodarczym, odnową, kulturą i polityką publiczną.

Członek ogólnokrajowej grupy zadaniowej Egan ds. Umiejętności, w roku 2005 Chris został oddelegowany do Biura Wicepremiera w celu utworzenia Akademii Zrównoważonych Społeczności, krajowej agencji ds. Umiejętności regeneracyjnych z siedzibą w Leeds.

Wcześniej pracował jako dyrektor Komisji Architektury i Budownictwa, rządowego organu nadzorczego ds. Urbanistyki oraz przez 10 lat w samorządzie lokalnym.
W swojej karierze, pracował również w edukacji, pracach społecznych i jako pracownik socjalny. Chris posiada kwalifikacje w zakresie sztuki i projektowania, nauczania, biznesu i marketingu oraz europejskiego planowania kulturalnego.

Jest on autorem wielu publikacji i książek, z których najnowszą jest „Psychologia i miasto: Ukryty wymiar” [Psychology & The City: The Hidden Dimension], napisana wspólnie z Charlesem Landry w 2017 r.

 

Poznaj poprzedniego prelegenta
Poznaj kolejnego prelegenta
Carlo Francini
Koordynator naukowy Stowarzyszenia Światowego Dziedzictwa UNESCO we Włoszech

Carlo Francini urodził się w Fiesole 21 grudnia 1963 roku.

Od 2005 roku jest szefem Biura Światowego Dziedzictwa Kultury Florencji i kierownikiem Historycznego Centrum Florencji, wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Od 2009 roku jest Koordynatorem naukowym Stowarzyszenia Światowego Dziedzictwa UNESCO we Włoszech.

Od 2015 r. koordynuje, z dyrektorem Departamentu Architektury na Uniwersytecie we Florencji, Laboratorium Dziedzictwa Miasta Urzędu Światowego Dziedzictwa i Wydziału Architektury na Uniwersytecie we Florencji, który jest poświęcony projektom dotyczącym światowego dziedzictwa.

Jako historyk sztuki, publikuje eseje i monografie, a także kuratorskie wystawy poświęcone muzealnictwu i historii sztuki między XVI a XX wiekiem oraz kwestii zarządzania obiektem Światowego Dziedzictwa UNESCO. Na arenie międzynarodowej, śledzi projekty koncentrujące się na obiektach światowego dziedzictwa i organizuje działania wspierające międzynarodowe projekty ochrony dziedzictwa.

Jest on rycerzem Orderu Zasługi Republiki Włoskiej, jest także akademikiem Accademia delle Arti del Disegno, członkiem komitetu naukowego „Casa Buonarroti”, a od 2013 do 2016 był członkiem włoskiej rady ICOMOS.

Poznaj poprzedniego prelegenta
Poznaj kolejnego prelegenta
Mara Manente
Dyrektor CISET, Międzynarodowego Centrum Badań Ekonomiki Turystyki Uniwersytetu Ca 'Foscari w Wenecji

Wykłada ekonomikę turystyki i ekonomikę regionalną na Uniwersytecie Weneckim, jest także autorem wielu artykułów i książek oraz podręcznika „Ekonomika turystyki” używanego na wielu włoskich uniwersytetach.

Jest członkiem AIEST (Association Internationale des Experts de Sciences Touristiques) oraz Komitetu Sterującego Światowej Organizacji Turystyki ds. Statystyki i Analizy Makroekonomicznej Rachunków Satelitarnych Turystyki i Turystyki.

Jest konsultantem wielu krajowych i międzynarodowych instytucji turystycznych oraz dyrekcji generalnych Komisji i członkiem grupy ekspertów ETIS.

Poznaj poprzedniego prelegenta
Poznaj kolejnego prelegenta
Magdalena Kachniewska
Dr hab. prof. SGH

Członek Rady Naukowej Kolegium Gospodarki Światowej oraz zespołu roboczego ds. badań w turystyce przy Ministrze Sportu i Turystyki.

Trener biznesu, doradca przedsiębiorstw i organizacji turystycznych. Konsultant wiodący na etapie rozruchu 25 obiektów hotelowych w Polsce. Propagatorka koncepcji zastosowania nowych technologii w turystyce (członek Rady Naukowej e-TravelForum, przewodnicząca kapituły konkursu „New.Tech.New.Travel”).

Doświadczenie menedżerskie gromadziła w instytucjach państwowych i prywatnych (w tym jako prezes zarządu spółki Efekt Hotele S.A, dyrektor generalny hoteli Best Western Krakow Premier i Express by Holiday w Krakowie oraz członek Rady Nadzorczej Europejskiego Funduszu Hipotecznego, zarządzającego 4 polskimi hotelami).

Współautorka licznych ekspertyz dotyczących rynku turystycznego oraz ponad 200 publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu zarządzania. Członek Rady Naukowej „Folia Turistica” oraz Rady Recenzentów „Journal of Easter European and Central Asian Research” (JEECAR).

Poznaj poprzedniego prelegenta
Poznaj kolejnego prelegenta
Magdalena Florek
Dr hab. prof. nadzw. UEP

Pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, specjalizuje się w marketingu terytorialnym i zarządzaniu marką. Współzałożycielka i członek Zarządu Fundacji Best Place – Europejski Instytut Marketingu Miejsc. Vice-prezes The International Place Branding Association. Senior Fellowship w The Institute of Place Management w Manchesterze, UK. W latach 2006-2007 wykładowca na University of Otago w Nowej Zelandii. Stypendystka Polsko-Amerykańskiej Fundacji Fulbrighta na Northwestern University i Kellogg School of Management w USA. Autorka i współautorka książek oraz kilkudziesięciu publikacji polsko- i obcojęzycznych z zakresu marketingu terytorialnego, marki terytorialnej, promocji i wizerunku regionów. Członek Rady Programowej czasopism Place Branding and Public Diplomacy, American Journal of Modern Hospitality Management, Journal of Urban Regeneration & Renewal, Journal of Destination Marketing and Management. Współautorka kilkunastu strategii marek miast i regionów. Członek jury licznych konkursów, m.in. „Złote Formaty”, „Plus Camerimage – Fundusze Europejskie w Kadrze”, „Markowy Samorząd”, „Effie”.

Poznaj poprzedniego prelegenta
Poznaj kolejnego prelegenta
Krzysztof Jędrocha
Prezes Fundacji Polish Prestige Hotels

Ekonomista, od ponad 30 lat w branży turystyczno-hotelarskiej, w każde kierowniczej kolejno Almatur, Logostour, Cracopw Tours i Symposium Cracoviense. Od 1995 roku wiceprezes Zarządu Jan-Pol S.A, Zaangażowany krzewiciel procesów integracyjnych w branży hotelarskiej. Od 2016 roku Prezes Fundacji Polish Prestige Hotels współzałożyciel Krakowskiej Izby Turystyki i wieloletni członek władz naczelnych Polskiej Izby Turystyki. Za zasługi dla Krakowa w 2007 roku został odznaczony medalem Prezydenta miasta Honoris Gratia.

Poznaj poprzedniego prelegenta
Poznaj kolejnego prelegenta
Julien Hallier
Współzałożyciel i Dyrektor Zarządzający firmy Destination Poland

Współzałożyciel i dyrektor zarządzający firmy Destination Poland. Przedstawiciel regionalny w Krakowie i Katowicach Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej, Członek Zarządu Krakowskiej Izby Turystyki, Członek Komitetu Komunikacji MPI Poland Chapter, Lider think tanka Kraków Future Lab, Ambasador kampanii «Tu chcę żyć. Kraków 2030» zorganizowanej przez Urząd Miasta Krakowa w ramach Strategii Rozwoju Krakowa 2030. Korespondent lokalny dziennika internetowego Lepetitjournal.com/varsovie.

Poznaj poprzedniego prelegenta
Poznaj kolejnego prelegenta
Ewelina Szczech -Pietkiewicz
Dr nauk technicznych

Pracuje w Instytucie Międzynarodowej Polityki Gospodarczej SGH. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się na zagadnieniach konkurencyjności miast, polityki miejskiej, w tym w zakresie koncepcji smart city oraz konkurencyjność gospodarek narodowych i regionów. Doświadczenie zdobyła pracując na: Wydziale Biznesu i Nauk Społecznych (Department of Business and Social Sciences) w Aarhus University, Uniwersytecie w Barcelonie w zespole Urban Creativity, Innovation and Transformation Research Group, Uniwersytecie Glasgow (Dekaban-Liddle Senior Fellowship) i Uniwersytecie Islandzkim.

Poznaj poprzedniego prelegenta
Poznaj kolejnego prelegenta
Armin Mikos von Rohrscheidt
Dr hab. nauk o zarządzaniu

Armin Mikos von Rohrscheidt, ur. 1966. Doktor habilitowany nauk o zarządzaniu (UJ), dr filozofii, dr teologii, dr nauk o kulturze. Specjalizuje się w badaniach zarządzania turystyką miejską i kulturową. Profesor zarządzania na Wydziale Nauk Społecznych GSW w Gnieźnie. Autor licznych monografii szlaków kulturowych. Autor obszernego i jedynego w języku polskim podręcznika metodyki nowoczesnego przewodnictwa miejskiego (2014). Redaktor naczelny czasopisma naukowego “Turystyka Kulturowa”. Konsultant europejskich projektów turystyki militarnej. Współwłaściciel biura podróży KulTour.pl, organizator wypraw kulturowych. Wykładowca szkoleń przewodników i pilotów wycieczek, teoretyk i metodyk interpretacji dziedzictwa.

Poznaj poprzedniego prelegenta
Poznaj kolejnego prelegenta
Aleksander Miszalski
Ekonomista, Specjalista ds. Turystyki

Ekonomista, specjalista ds. turystyki, przedsiębiorca, doradca. Ukończył trzy uczelnie w zakresie stosunków międzynarodowych, turystyki i socjologii. Przygotowuje pracę doktorską na temat rynku turystycznego w Krakowie. Od ponad 15 jest współwłaścicielem paru firm działających na rynku usług turystycznych, w tym Smart Hotels&Hostels dysponującą siedmioma hostelami i hotelem o wysokim standardzie w Krakowie, Warszawie, Poznaniu, Bratysławie i Innsbrucku. Członek Zarządu Krakowskiej Izby Turystyki i radny miasta Kraków, przewodniczący komisji promocji.

Poznaj poprzedniego prelegenta
Poznaj kolejnego prelegenta
Adam Mikołajczyk
Międzynarodowy Ekspert Marketingu Terytorialnego

Międzynarodowy ekspert marketingu terytorialnego. Z dziedziną doradztwa marketingowego dla JST związany od prawie 15 lat. Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku Gospodarka Przestrzenna – Zarządzanie Miastem i Regionem oraz akademii The Chartered Institute of Marketing (Londyn/Warszawa). Jako konsultant w Polskiej Agencji Rozwoju Turystyki w początkach lat 2000 był współtwórcą pierwszych strategii marketingu turystycznego dla miast i regionów w Polsce. Od 2010 r. prezes zarządu Fundacji Best Place – Europejskiego Instytutu Marketingu Miejsc, która jest szeroko rozpoznawalną i cenioną organizacją ekspercką świadczącą dla sfery publicznej usługi doradcze na najwyższym poziomie. Fundacja jest od kilku lat kluczowym partnerem przy strategicznych projektach dot. brandingu oraz rozwoju miast i regionów w Polsce. Również od 2010 roku doradca Prezesa Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska” w zakresie tworzenia i realizacji strategii kreowania atrakcyjnego wizerunku gospodarczego Polski. Initiating founding member w nowo powstałej organizacji – International Place Branding Association. Współtwórca strategii marek terytorialnych, strategii marketingowych i strategii promocji. Trener i konsultant w kilkudziesięciu projektach szkoleniowo-edukacyjnych w obszarze promocji turystycznej oraz inwestycyjno-gospodarczej jednostek samorządu terytorialnego.  Wykładowca studiów podyplomowych Uniwersytetu Warszawskiego „Marketing Terytorialny – promocja rozwoju regionów i miast”. Autor licznych publikacji dot. marketingu terytorialnego, członek Jury wielu konkursów marketingowych, m.in. Polskiego Konkursu Reklamy KTR, konkursu EFFIE, Złote Spinacze, na najlepszy produkt turystyczny i najlepsze wydawnictwo promocyjne (Konkurs ‘Złote Formaty’). Prelegent na kilkudziesięciu konferencjach w Polsce i za granicą. Zaangażowany przez British Council do międzynarodowego grona ekspertów ‘City Idea Bakers’.

Poznaj poprzedniego prelegenta
Poznaj kolejnego prelegenta

Wszelkie prawa zastrzeżone • Miasta Historyczne 3.0 © 2017

Polityka prywatności

Proudly designed by Zensite logo