Prelegenci 2022
Anamaria Vrabie
Andrzej Betlej
Carlos Neves
Dr Alessandro Rocchi
Bartłomiej Walas
Elżbieta Kantor
Gianluca Saba
Grzegorz Soszyński
Jacek Legendziewicz
Jelka Tepšić
Jorge Villar Guijarro
Julijana Antić Brautović
Laura Gaggero
Łukasz Cioch
Magdalena Kachniewska
Magdalena Kursa
Magdalena Sroka
Marco Bettini
Mikhael De Thyse
Piotr Laskowski
Radosław J. Fronc
Rafał Romanowski
Ricardo Rio
Robert Piaskowski
Simone d’Antonio
Simone Venturini
Szymon Gatlik
Magdalena Kursa

Dziennikarka „Gazety Wyborczej” w Krakowie. Zajmuje się takimi tematami jak polityka lokalna, rozwój miasta, turystyka, trendy społeczne. Na łamach „Wyborczej” wielokrotnie opisywała napięcia w Krakowie na linii turyści – mieszkańcy, działania władz miasta związane z polityką zrównoważonej turystyki m.in. z uregulowaniem najmu krótkoterminowego a ostatnio też problemy branży turystycznej w związku z pandemią COVID 19 i wojną w Ukrainie

W 2021 roku nagrodzona medalem XXX-lecia odrodzenia samorządu.

Współautorka dwóch książek o Krakowie „Zrób to w Krakowie” ( z Rafałem Romanowskim i Wojciechem Pelowskim) oraz „KRK Książka o Krakowie ( z Rafałem Romanowskim).

Poznaj poprzedniego prelegenta
Poznaj kolejnego prelegenta
Julijana Antić Brautović
Kierownik Wydziału Kultury i Dziedzictwa w Urzędzie Miasta Dubrownik

Julijana Antić Brautović objęła stanowisko kierownika Wydziału Kultury i Dziedzictwa w Urzędzie Miasta Dubrownik w październiku 2021 roku, po dwóch latach pracy jako dyrektor i dziesięciu latach pracy jako kierownik ds. marketingu i public relations w dubrownickich muzeach. Posiada tytuł doktora historii i magistra ekonomii. Zanim dołączyła do Muzeów, Antić Brautović pracowała dla różnych krajowych, regionalnych i lokalnych redakcji informacyjnych. Była przewodniczącą Rady Studentów i członkiem Senatu na Uniwersytecie w Dubrowniku. Jest autorką dwóch wystaw i jednej książki oraz publikuje prace badawcze i zawodowe z zakresu historii, historii sztuki i etnologii.

Poznaj poprzedniego prelegenta
Poznaj kolejnego prelegenta
Jorge Villar Guijarro
Radny ds. innowacji, turystyki, rozwoju technologicznego i przejrzystości w ratuszumiasta Cáceres

Studiował w Madrycie, uzyskując dyplom International Business Studies na Universidad Pontificia Comillas, ICADE, a następnie we Francji, uzyskując licencjat z zarządzania biznesem europejskim w Reims Management School. Odbył również szereg szkoleń w ramach różnych kursów podyplomowych z zakresu ekonomii społecznej, tworzenia biznesu i zarządzania turystyką (UOC, ITAE, ESSEC…).

Jeśli chodzi o doświadczenie, to pracował w kilku projektach europejskich oraz jako międzynarodowy konsultant. Pracował także jako menedżer instytucjonalny kandydatury Cáceres do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury w 2016 roku. Obecnie zajmuje się eksportem kamieni ozdobnych na rynki międzynarodowe oraz zarządzaniem infrastrukturą turystyczną w mieście Cáceres.

Oprócz pełnienia funkcji radnego jest także członkiem Federacji Turystyki Wiejskiej Estremadury, FEXTUR, ekspertem w programach europejskich oraz członkiem zespołu strategicznego ds. marketingu Estremadury 365. Ponadto jest przedstawicielem Grupy Apartamentów Turystycznych Zabytkowego Miasta Cáceres i prezesem Extremadura Aloja, Stowarzyszenia Budownictwa Turystycznego Estremadury.

W obszarze społecznym jest wiceprezesem FUNDHEX, Fundacji Rodzeństwa na rzecz Równości i Integracji Społecznej oraz przedstawicielem FUNDHEX w zarządzie Extremadura Foundations Association.

Poznaj poprzedniego prelegenta
Poznaj kolejnego prelegenta
Carlos Neves

Carlos Neves jest doradcą ds. innowacji w Stowarzyszeniu Biznesowym w Bradze, przedsiębiorcą i konsultantem w kilku firmach. Jest założycielem Sintese Binaria, start-upu zajmującego się rozwiązaniami cyrkularnymi, oraz LA2Culture, firmy zajmującej się terytoriami, kulturą i technologią. Jest dyrektorem zarządzającym SEVENFORMA, firmy z siedzibą w Portugalii.

Wcześniej pracował w sektorze publicznym, będąc przewodniczącym i wiceprzewodniczącym Regionalnej Komisji Koordynacji i Rozwoju Północnej Portugalii (CCDR-N) oraz przewodniczącym Rady Zarządzającej Regionalnego Programu Operacyjnego Północnej Portugalii – zarządzającej europejskimi funduszami strukturalnymi dla tego regionu.

Jest Krajowym i Regionalnym Oficerem w Portugalskim Stowarzyszeniu Zawodowym Inżynierów (Ordem dos Engenheiros).

Poznaj poprzedniego prelegenta
Poznaj kolejnego prelegenta
Dr Alessandro Rocchi

Prawnik, profesor kontraktowy i doktor prawa komputerowego i naukowego na Alma Mater Studiorum – Uniwersytecie Bolońskim, Alessandro jest Dyrektorem Generalnym @fairbnb.coop

Jest także przewodniczącym Assoutenti dla regionu ER, jednego z pierwszych włoskich stowarzyszeń konsumenckich. Działa na rzecz otwartej wiedzy i filozofii open source, pomaga ludziom rozpowszechniać i żyć dobrymi praktykami zrównoważonego rozwoju oraz promuje wartości i kulturę mediacji oraz alternatywnych metod rozwiązywania sporów w celu poprawy naszego społeczeństwa.

Poznaj poprzedniego prelegenta
Poznaj kolejnego prelegenta
Radosław J. Fronc
Prezes Zarządu Main Square Hospitality GroupTM , Konsul Honorowy Królestwa Hiszpanii w Krakowie

Założyciel i współwłaściciel grupy restauracjo-hotelowej do której należy m.in: Kogel Mogel, Fiorentina, Wesele, Szara Gęś, Bianca, La Grande Mamma, La Campana. Od 2008 roku wymienione restauracje otrzymały 28 wyróżnień przez przewodnik Michelin (Fiorentina – BIB Gourmand 2020, Wesele 2009- 2013, La Campana 2010-2019, Kogel Mogel 2013-2019, Bianca 2015-2019) oraz 5-cio gwiazdkowy Balthazar Design Hotel. Absolwent wydziału Psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim. W prowadzeniu restauracji od zawsze intrygował i pasjonował go proces relacyjności i genuine hospitality. Członek Chaîne des Rôtisseurs – organizacji gastronomicznej, której zadaniem jest promowanie kultury jedzenia oraz podejmowania Gości. Pasjonat podróży inspirowanych znakomitą kuchnią, winem i operą.

Poznaj poprzedniego prelegenta
Poznaj kolejnego prelegenta
Magdalena Sroka
Dyrektorka kreatywna Festiwalu Mastercard Off Camera

Polska menedżerka kultury, promocji i turystyki, specjalistka od zarządzania strategicznego – współautorka pierwszej w Polsce miejskiej strategii promocji dla Krakowa i współtwórczyni sukcesu rozwoju turystyki w Krakowie; znawczyni problematyki związanej z kulturą i sztuką, producentka i koordynatorka międzynarodowych projektów, w latach 2008-2010 Dyrektor Krakowskiego Biura Festiwalowego, w latach 2010–2015 wiceprezydent Krakowa ds. kultury i promocji miasta, w latach 2015–2017 dyrektor Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Współtwórca dokumentów strategicznych i polityk publicznych. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego (filologia polska, specjalizacja: teatrologia) w Krakowie.

Od 2018 r. jest Prezesem Zarządu Alvernia Planet SPV, która jest częścią międzynarodowej grupy Gremi International.
Od 2019 roku pełni rolę kuratora programowego Festiwalu Solidarity of Arts Europejskiego Centrum Solidarności.
Od 2022 roku dyrektorka kreatywna Festiwalu Mastercard Off Camera.

Nagrody i wyróżnienia:
2015 odznaka „Honoris Gratia” za zasługi dla Krakowa
2015 Brązowy Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.
2012-2015 – członek Rady Muzeum Narodowego w Krakowie, lata
2015-2018 – członek Rady Narodowego Centrum Kultury Filmowej
2015-2018 – członek Rady Muzeum Historycznego Miasta Krakowa,
2015 – 2019 – członek Rady Programowej Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski,

Poznaj poprzedniego prelegenta
Poznaj kolejnego prelegenta
Anamaria Vrabie

Anamaria Vrabie jest ekonomistką opartą na wiedzy behawioralnej i liderem praktyk w zakresie innowacji miejskich z ponad 15-letnim doświadczeniem międzynarodowym.

Obecnie wspiera europejskie miasta w opracowywaniu strategicznych planów działania i przekazywaniu dobrych praktyk, działając jako główny ekspert URBACT i główny badacz w badaniach nad wiedzą i kapitalizacją Urban Innovative Actions. Od 2019 r. jest ekspertem wiodącym sieci URBACT Tourism Friendly Cities (TFC), która koncentruje się na zrównoważonym wpływie turystyki w miastach.

W latach 2017- 2021 współtworzyła i zarządzała Cluj-Napoca Urban Innovation Unit, pierwszym miejskim publicznym laboratorium innowacji w Europie Wschodniej. Jest również współzałożycielką Urban Insights Center – Urban INC, zespołu ekspertów, który od 2010 r. wspiera praktykę zrównoważonego rozwoju miejskiego.

Posiada tytuł magistra spraw międzynarodowych uzyskany w ramach stypendium Fulbrighta w The New School New York oraz tytuł doktora ekonomii stosowanej.

Poznaj poprzedniego prelegenta
Poznaj kolejnego prelegenta
Simone Venturini
Zastępca Burmistrza ds. spójności społecznej, pracy, rozwoju gospodarczego i turystyki

Urodził się w Wenecji, w 2013 r. ukończył prawo na Uniwersytecie w Padwie. W 2010 r., w wieku 22 lat, został wybrany na radnego miasta Wenecji i pełnił funkcję lidera grupy. Po ponownym wyborze w 2015 r. został mianowany zastępcą burmistrza ds. spójności społecznej, pracy i rozwoju gospodarczego miasta Wenecji. Przewodniczy spotkaniu burmistrzów Urzędu Zdrowia w Wenecji, jest przedstawicielem Sieci Ochrony i Integracji Społecznej utworzonej przy Ministerstwie Pracy oraz jednym z członków Komitetu Sterującego ds. realizacji Krajowego Planu Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi utworzonego przy Prezydium Rady Ministrów. Od 2020 r. jest także zastępcą burmistrza ds. turystyki i polityki mieszkaniowej. Jest przewodniczącym DMO – Destination Management Organization – lokalnego organu składającego się z podmiotów publicznych i prywatnych odpowiedzialnych za zintegrowane zarządzanie ośrodkami turystycznymi w regionie Veneto.

Poznaj poprzedniego prelegenta
Poznaj kolejnego prelegenta
Simone d’Antonio

Simone d’Antonio jest dziennikarzem i ekspertem w dziedzinie zrównoważonego i zintegrowanego rozwoju miejskiego.

Jako ekspert URBACT w dziedzinie zarządzania i fizycznego rozwoju miast wspierał ponad 100 europejskich miast w tworzeniu planów działania oraz przekazywaniu urbanistycznych rozwiązań i dobrych praktyk. Obecnie wspiera sieć Miast Przyjaznych Turystyce, która skupia się na zrównoważonym wpływie turystyki w miastach.

Działa również w programie Miejskich Działań na Rzecz Innowacji, jako ekspert w projekcie Przyszłość Pracy Klużu w mieście Kluż-Napoka oraz w Partnerstwie na rzecz Dziedzictwa Kulturowego w ramach Agendy Miejskiej dla UE.

Pracował w Brukseli, a następnie w Rzymie na rzecz Włoskiego Stowarzyszenia Miast i Gmin, wspierając udział włoskich miast w europejskich programach miejskich, takich jak Porozumienie Burmistrzów, Miejskie Działania na rzecz Innowacji i URBACT.
W ramach działalności Krajowego Punktu URBACT dla Włoch promował tworzenie sieci między miastami włoskimi i europejskimi w celu wspierania realizacji zintegrowanych planów działania opracowanych przez miasta.

W latach 2015-2018 współpracował z UN-Habitat, wspierając rozwój Akademii Dziennikarstwa Miejskiego, która szkoliła dziennikarzy w zakresie zagadnień miejskich w różnych częściach świata, wspierając proces Habitat III i wdrażanie Nowej Agendy Miejskiej.

Jego artykuły były publikowane m.in. przez The Guardian, Citylab-The Atlantic, Reuters, Citiscope, Citymetric, The Good Life i Lonely Planet Magazine.

Poznaj poprzedniego prelegenta
Poznaj kolejnego prelegenta
Marco Bettini

30 lat pracy zawodowej w sektorze telekomunikacji. Rozległe doświadczenie w kierowaniu zespołami interdyscyplinarnymi w zakresie projektowania i wdrożeń najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych, głównie dla sektora publicznego.

Przez ponad 20 lat pracował w firmie Venis Spa – dostawcy technologii teleinformatycznych dla miasta Wenecji we Włoszech – a obecnie, przy rosnącym zakresie obowiązków, pełni funkcję dyrektora operacyjnego i wicedyrektora generalnego.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE
• Dyrektor ds. systemów informatycznych
• Dyrektor ds. informacji
• Wicedyrektor generalny ds. Edukacji

WYKSZTAŁCENIE
• Wyższe wykształcenie z wyróżnieniem
• Studia magisterskie w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem – CUOA
• Studia magisterskie w zakresie etycznego zarządzania przedsiębiorstwem (CSR) SDA Bocconi – Ca’Foscari

Poznaj poprzedniego prelegenta
Poznaj kolejnego prelegenta
Grzegorz Soszyński

Z wykształcenia Germanista, od urodzenia związany z Krakowem natomiast od ponad 25 lat z branżą turystyczną.

Od początku drogi zawodowej zaangażowany w przemysł turystyczny w sektorze turystyki wyjazdowej, przyjazdowej oraz MICE. W tym czasie realizował wiele międzynarodowych projektów oraz brał udział w tworzeniu business planów, kampanii marketingowych i wizerunkowych związanych zarówno z promocją destynacji, jak i komercjalizacją produktów oraz usług turystycznych i hotelowych. Uczestnik i prelegent podczas wielu konferencji i wydarzeń branżowych w kraju i za granicą. Do 2020 roku, przez 15 lat prezes zarządu jednej z największych firm w turystyce przyjazdowej. Obecnie ekspert rynku turystycznego zaangażowany w międzysektorowe projekty realizowane z funduszy UE.
Wyróżniony przez Ministra Sportu odznaczeniem Za zasługi dla turystyki

Laureat Krakowskiego Dukata

Według Magazynu Biznesowego Wasza Turystyka i portalu WaszaTurystyka.pl zaliczany do grona 100 najbardziej wpływowych osób w polskiej turystyce.

Poznaj poprzedniego prelegenta
Poznaj kolejnego prelegenta
Magdalena Kachniewska
prof. SGH, dr hab.

Analityczka trendów z zakresu inteligentnej turystyki, marketingu cyfrowego i sztucznej inteligencji, przewodnicząca kapituły konkursu „New.Tech.New.Travel”. Przewodnicząca Rady Fundacji “Rok Rzeki Wisły”, członek Rady Naukowej Szlaku Kanału Elbląskiego oraz Komitetu Naukowego NETOUR Project.

Prowadzi badania z zakresu: modeli biznesowych gospodarki cyfrowej, inteligentnej mobilności, marketingu mobilnego (SoCoMo) oraz zastosowania nowych technologii w branży turystycznej i branży usług czasu wolnego.

Poznaj poprzedniego prelegenta
Poznaj kolejnego prelegenta
Elżbieta Kantor

Elżbieta Kantor – absolwentka handlu zagranicznego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz studiów MBA na tej uczelni.

Przez 10 lat zarządzała turystyką w Małopolskim Urzędzie Marszałkowskim, a od 5 lat w Urzędzie Miasta Krakowa.

Przeprowadziła z sukcesem wiele projektów promujących miasto Kraków i Województwo Małopolskie w zakresie turystyki i rozwoju gospodarczego.

Jest autorem i współautorem projektów służących budowie marki Krakowa i Województwa Małopolskiego oraz ich promocji.

Poznaj poprzedniego prelegenta
Poznaj kolejnego prelegenta
Szymon Gatlik
Członek Slow Food International

Przewodnik turystyczny kulinarny i winiarski, miłośnik lokalnej kuchni, członek Slow Food International, międzynarodowej organizacji dbającej o “dobre, czyste i sprawiedliwe” jedzenie. Specjalizuje się w opracowywaniu programów turystyki specjalistycznej z zakresu kulinariów i turystyki aktywnej, uwzględniających element „lokalności”, jak spotkania z producentami żywności, warsztaty kuchni lokalnej, wycieczki o charakterze „slow tourism”. Współpracuje z mediami, blogerami i influencerami promując Polskę jako destynację turystyczną.

Poznaj poprzedniego prelegenta
Poznaj kolejnego prelegenta
Robert Piaskowski
Pełnomocnik Prezydenta Krakowa ds. Kultury

Manager i animator kultury, pedagog, muzyk. Studiował polonistykę, socjologię, nauki społeczne, a także dyplomację kulturalną na Uniwersytetach: Jagiellońskim, University of Provence Aix-Marseille i w Collegium Civitas w Warszawie.

Aktualnie pełnomocnik Prezydenta Krakowa ds. Kultury. Prowadził projekty międzynarodowe Krakowskiego Biura Festiwalowego integrujące działania podmiotów zaangażowanych w kulturę, rozwijał kluczowe projekty literackie, muzyczne, filmowe.

Realizował politykę programową ważnych krakowskich festiwali muzycznych. W obszarze filmowym opiekował się Krakow Film Commission i koordynował program Filmowy Kraków. Prowadził proces ubiegania się Krakowa o tytuł Miasta Kreatywnego UNESCO w dziedzinie Literatury. Reprezentuje Kraków w relacjach z siecią Miast Festiwalowych Świata (Festival Cities Network).

Poznaj poprzedniego prelegenta
Poznaj kolejnego prelegenta
Ricardo Rio
Prezydent Bragi oraz Członek Komitetu Wykonawczego EUROCITIES, a także Zarządu Globalnego Parlamentu Prezydentów Miast

Ricardo Rio jest prezydentem Bragi od 2013 roku oraz członkiem Komitetu Wykonawczego EUROCITIES, a także Zarządu Globalnego Parlamentu Prezydentów Miast.

W czasie pełnienia funkcji burmistrza Bragi zaproszono go do udziału w inicjatywie OECD zatytułowanej Champion Mayors, która jednoczy burmistrzów z pięciu kontynentów, angażujących się w zrównoważony rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu. Był jednym z przedstawicieli Portugalii na Kongresie Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy. Jest członkiem portugalskiej delegacji Komitetu Regionów od 2018 roku. W 2021 roku za pracę na rzecz zrównoważonego rozwoju zdobył tytuł World Mayor for Sustainability, przyznawany przez Fundację Burmistrzów Miast

W czasie jego kadencji Braga przystąpiła do kilku organizacji międzynarodowych, poza EUROCITIES w 2016 roku, takich jak ICLEI – Samorządy na rzecz Zrównoważonego Rozwoju oraz UCCLA – Związek Portugalskojęzycznych Stolic. Ponadto wspiera takie ruchy międzynarodowe, jak Globalne Porozumienie Burmistrzów i Globalny Parlament Burmistrzów.

W swoim życiu zawodowym był Sekretarzem Generalnym Portugalskiego Stowarzyszenia Analityków Finansowych oraz dyrektorem Instytut Rynków Kapitałowych Euronext w Lizbonie. Jednocześnie przez kilka lat pracował jako konsultant publiczny i biznesowy, uczestnicząc w kilku programach Szkoły Biznesu w Porto. Ricardo był także wykładowcą na kilku uniwersytetach w Portugalii.

Poznaj poprzedniego prelegenta
Poznaj kolejnego prelegenta
Rafał Romanowski
Redaktor naczelny oraz założyciel internetowego labu filmowego Re:view / thereview.pl

Redaktor naczelny oraz założyciel internetowego labu filmowego Re:view / thereview.pl BIZNES / STARTUP / CITY / ECO / LIFESTYLE. Publicysta mediów internetowych i prasowych. Prowadzony przez niego zespół profesjonalnych operatorów i dziennikarzy tworzy tzw. interactive narratives czyli filmowe pigułki wiedzy o nowych trendach, zmianach, przeobrażeniach w świecie + realizuje kampanie content-marketingowe dla partnerów, głównie z Polski oraz Europy Centralnej. Współpracował m.in. z „Gazetą Wyborczą”, What’s Up Magazine (redaktor naczelny), „Polityką”. W swoich raportach i analizach pisze głównie o nowych technologiach, smart city, socjologii, turystyce, branży lotniczej. Wykładał zagadnienia rewolucji miejskich + dziennikarstwo ery nowych mediów na wydziale socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego i Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera. Uczestniczy w wielu wydarzeniach publicznych / debatach / paneli dyskusyjnych jako ekspert i moderator. Współautor dwóch książek o Krakowie (Znak 2007, Agora 2012).

Poznaj poprzedniego prelegenta
Poznaj kolejnego prelegenta
Piotr Laskowski
Prezes Oddziału Małopolskiej Polskiej Izby Turystyki i Członek Rady PIT

Od 18 lat w branży turystycznej (współwłaściciel Smart Hostels & Hostels i UTC Tour Operator). Od 11 lat działam społecznie na rzecz branży turystycznej, najpierw jako członek Władz Krakowskiej Izby Turystyki, aż do stanowiska Prezesa KIT w latach 2017-2020, a od stycznia 2021 r. jestem Prezesem Oddziału Małopolskiego Polskiej Izby Turystyki i członkiem Rady PIT. Jednocześnie od sierpnia 2021 r. pełnię również funkcję Wiceprezesa Oddziału Turystyki Przyjazdowej PIT. W latach 2020-2021 aktywnie uczestniczyłem w działaniach sztabu kryzysowego branży turystycznej TUgether. Jestem również członkiem Zarządu Małopolskiej Organizacji Turystycznej, jak również zasiadam w różnego rodzaju gremiach doradczo-opiniotwórczych w zakresie branży turystycznej takich jak m.in. Rada Programowa ds. Rozwoju i Promocji Turystyki w Małopolsce, Zespół Zadaniowy ds. zapobiegania w województwie małopolskim negatywnym skutkom gospodarczym epidemii koronawirusa przy Marszałku Województwa Małopolskiego, Zespół Roboczy ds. Turystyki i Rekreacji Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Prywatnie mąż i tata dwójki dzieci interesujący się sportem i nowoczesnymi technologiami.

Poznaj poprzedniego prelegenta
Poznaj kolejnego prelegenta
Mikhael De Thyse
Sekretarz Generalny Organizacji Miast Światowego Dzedzictwa

Mikhael De Thyse poświęcił swoje studia i karierę zawodową ochronie i wzmacnianiu dziedzictwa kulturowego i architektonicznego. Przez 24 lata pracował dla Rady Europy, opracowując i kierując ponad 100 projektami związanymi z dziedzictwem kulturowym w 36 krajach, w ramach których odbyło się ponad 1400 misji eksperckich na różne tematy.

Poznaj poprzedniego prelegenta
Poznaj kolejnego prelegenta
Jacek Legendziewicz

Jacek Legendziewicz jest największym przedsiębiorcą turystycznym w Krakowie, właścicielem hoteli, biura podróży oraz firmy transportowej. Jordan Group jako jednoosobowa działalność gospodarcza Prezesa Jacka Legendziewicza jest krakowską firmą istniejącą na rynku od kilkudziesięciu lat. Początkowo w 1987 roku było to dwuosobowe biuro podróży przy oddziale uczelnianym PTTK Politechniki Krakowskiej. W kolejnych latach zostały otwarte kolejne filie, także poza Krakowem, a wachlarz usług firmy sygnowanej nazwiskiem Prezesa poszerzył się o organizację imprez, sympozjów oraz rezerwację i sprzedaż miejsc hotelowych. Prezes Jacek Legendziewicz na przełomie lat rozwija swoje portfolio o inne działalności zarówno transportowe, hotelarskie jak i wynajem powierzchni biurowych, równocześnie działając na rzecz rozwoju turystyki.

Poznaj poprzedniego prelegenta
Poznaj kolejnego prelegenta
Laura Gaggero
Zastępca burmistrza miasta Genua ds. rozwoju gospodarczego turystyki i polityki marketingowej miasta

Laura Gaggero jest aktualnie zastępcą burmistrza miasta Genua ds. rozwoju gospodarczego turystyki i polityki marketingowej miasta. Posiada stopień naukowy z zakresu Public Relations Uniwersytetu IULM w Mediolanie oraz MEB (Executive Master Management) z zakresu e-biznesu Politechniki w Mediolanie.

Jest konsultantem ds. zarządzania komunikacją marketingową i strategiczną. Współpracowała z największymi przedsiębiorstwami na szczeblu lokalnym i krajowym.

Poznaj poprzedniego prelegenta
Poznaj kolejnego prelegenta
Jelka Tepšić
Zastępca burmistrza miasta Dubrownik

Pani Tepšić jest zastępcą burmistrza miasta Dubrownik, a także honorowym konsulem Królestwa Hiszpanii od 2014 roku. Jest profesorem języka hiszpańskiego, literatury hiszpańskiej oraz literaturoznawstwa porównawczego z ponad 20-letnim doświadczeniem w zakresie komunikacji, mediów i marketingu. W Dubrowniku pani Tepšić odpowiada za turystykę, zrównoważony rozwój i kulturę. Za jej kadencji w ciągu ostatnich dwóch lat miasto rozwija strategiczny długoterminowy projekt zatytułowany „Szanuj miasto”. Była uczestnikiem wielu kongresów na całym świecie, na których prezentowała ten projekt, obejmujący innowacyjny rozwój zintegrowany i koncentrujący się na zrównoważonym rozwoju turystki w mieście. Prezentowała, w jaki sposób administracja miejska radzi sobie z problemem zatłoczenia, zapewnieniem lepszego rozkładu odwiedzających oraz rozwiązaniem negatywnych skutków ogromnej liczby turystów. Projekt ten został uznany jako przykład dobrej praktyki w zakresie zarządzania destynacjami na Światowym Kongresie Organizacji Miast Światowego Dziedzictwa (OWHC) w Krakowie.

Poznaj poprzedniego prelegenta
Poznaj kolejnego prelegenta
Gianluca Saba
Dyrektor Biura Spraw Międzynarodowych prowincji Genua

Gianluca Saba jest Dyrektorem Biura Spraw Międzynarodowych prowincji Genua. W ramach pełnionej funkcji Gianluca uczestniczy w spotkaniach międzynarodowych, promuje współpracę z organami rządowymi i dyplomatycznymi, a także porozumienia i partnerstwa pomiędzy Genuą i jej miastami bliźniaczymi.

Doświadczenie z zakresu zarządzania projektami europejskimi zaczął budować w 2004 roku, gdy prowincja Genua pełniła funkcję partnera wiodącego w projekcie Med’Act w ramach programu MEDA. Od tego czasu Gianluca pełnił funkcję kierownika projektu 10 innych projektów europejskich oraz koordynował ogólną organizację corocznej Konferencji Eurocities w 2011 roku w Genui „Planning for People”. Ponadto w sieci Eurocities był przedstawicielem prowincji Genui (na szczeblu kierowniczym) w Komitecie Wykonawczym w latach 2003 – 2012, przewodniczącym technicznym Europejskiego Forum Gospodarczego w latach 2015-2016, a obecnie jest przewodniczącym Grupy Roboczej ds. Tworzenia Marki Miasta i współprzewodniczącym Grupy Roboczej ds. Obywatelstwa Cyfrowego.

Gianluca jest aktualnie koordynatorem następujących projektów europejskich realizowanych dla prowincji Genua: EUdigit – wyzwania cyfryzacji w krajach europejskich w ramach programu Europa dla Obywateli; EUrights – znaczenie praw człowieka na szczeblu europejskim, w ramach programu Europa dla Obywateli; Miasta przyjazne turystyce – zrównoważona turystyka w średnich miastach, projekt finansowany z programu URBACT; Centrum Informacyjne Europe Direct w Genui.

Poznaj poprzedniego prelegenta
Poznaj kolejnego prelegenta
Łukasz Cioch
www.lcmedia.pl

Właściciel LCMedia.pl, firmy specjalizującej się w doradztwie strategicznym, audytach międzynarodowych konferencji i kongresów oraz strategiach storytellingowych i komunikacyjnych (instytucje/korporacje). Dotychczasowy dorobek marki obejmuje współpracę z miastami, licznymi organizacjami międzynarodowymi oraz globalnymi korporacjami, jak również sektorem NGO. Łukasz jest także doświadczonym gospodarzem blisko 400 konferencji i kongresów branżowych (od 2015 r.), specjalizującym się w najbardziej wymagających, anglojęzycznych formatach, a także trenerem wystąpień publicznych i komunikacji niewerbalnej, pracującym z szefami instytucji, liderami biznesu i menedżerami wyższego szczebla.

Tylko w ciągu minionych dwóch lat (2020-2021) poprowadził ponad 150 konferencji, kongresów i debat dla klientów w niemal każdym kraju UE i poza granicami Unii. Przed założeniem własnej firmy, jeszcze w trakcie studiów podyplomowych rozpoczął pracę w jednej z największych wielonarodowych korporacji w Polsce, gdzie po zaledwie 5 latach pracy pełnił funkcję dyrektora komunikacji i CSR, redaktora naczelnego oraz rzecznika prasowego. Po powrocie do Krakowa, przez blisko 4 lata pracował jako wykładowca akademicki, project manager i szef think-tanku na jednej z prywatnych krakowskich uczelni.

Poznaj poprzedniego prelegenta
Poznaj kolejnego prelegenta
Bartłomiej Walas
prof. WSTiE

Specjalista w zakresie polityki turystycznej i marketingu turystycznego. Dziekan Wydziału Turystyki w Wyższej Szkole Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej. W latach 1996-2008 dyrektor przedstawicielstwa Polskiej Organizacji Turystycznej w Paryżu a w latach 2008-2017 roku wiceprezes Polskiej Organizacji Turystycznej. Koordynator projektów strategicznych w Wydziale ds. Turystyki Urzędu Miasta Krakowa w latach 2018-2021. Autor koncepcji między innymi „Strategii marketingowej Polski w sektorze turystyki na lata 2012-2020” oraz „Polityki zrównoważonej turystyki Krakowa na lata 2021-2028”. Inicjator koncepcji konferencji Miasta Historyczne 3.0.

Poznaj poprzedniego prelegenta
Poznaj kolejnego prelegenta
Andrzej Betlej
Dyrektor Zamku Królewskiego na Wawelu

Historyk sztuki, profesor uczelni w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalizuje się głównie w dziejach sztuki nowożytnej, ze szczególnym uwzględnieniem polskiego dziedzictwa artystycznego kresów wschodnich dawnej Rzeczypospolitej. W latach 2012–2015 dyrektor Instytutu Historii Sztuki UJ, w latach 2016–2019 dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie. Jest również wiceprezesem Stowarzyszenia Historyków Sztuki, przewodniczącym Rady Narodowego Instytutu Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA oraz członkiem licznych komisji, komitetów naukowych i Rad Muzeów w tym: Muzeum Narodowego w Poznaniu, Biblioteki Naukowej PAN i PAU w Krakowie i Muzeum Narodowego w Lublinie. Odznaczony srebrnym Medalem Zasłużony Kulturze „Gloria Artis” oraz Złotą Odznaką Honorową Województwa Małopolskiego „Krzyż Małopolski”.

Poznaj poprzedniego prelegenta
Poznaj kolejnego prelegenta

Wszelkie prawa zastrzeżone • Miasta Historyczne 3.0 © 2017

Polityka prywatności

Proudly designed by Zensite logo