Program 2022

MIASTA HISTORYCZNE 3.0 MIASTA PRZYJAZNE TURYSTYCE
– w poszukiwaniu nowego modelu atrakcyjności

Konferencja hybrydowa, 28 marca 2022

Program ramowy Miasta Historyczne 3.0
10:00 Wprowadzenie do konferencji
• prof. Jacek Majchrowski, Prezydent Miasta Krakowa
• Andrzej Gut-Mostowy, Sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki, Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. promocji polskiej marki
• Mikhael De Thyse, Sekretarz Generalny Organizacji Miast Dziedzictwa Światowego (OWHC)
• Ricardo Rio, Prezydent Miasta Braga
• dr Bartłomiej Walas, prof. WSTiE – Czy turystyka w miastach historycznych może być zrównoważona?
11:00-11:20 Przerwa
11:20-12:50 Panel I - Wyzwania dla przedsiębiorczości turystycznej po COVID-19
Wprowadzenie do panelu: dr hab. Magdalena Kachniewska, prof. SGH, „Cyfryzacja w marketingu i atrakcyjności turystycznej miasta”
Studium przypadku: Marco Bettini, Dyrektor Generalny Venice Informatics and Systems Venis Spa
Moderator panelu: Rafał Romanowski
Paneliści:
• Alessandro Rocchi, Dyrektor Generalny FairBnB
• dr hab. Magdalena Kachniewska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
• Jelka Tepšić, Zastępca Prezydenta Miasta Dubrownika
• Carlos Neves, Izba Przemysłowo – Handlowa w Bradze
• Marco Bettini, Dyrektor Generalny Venice Informatics and Systems VENIS Spa
• Piotr Laskowski, Prezes Polskiej Izby Turystyki Oddział Małopolski
• Szymon Gatlik, Kraków Food & Travel
12:50-13:30 Przerwa
13:30-15:00 Panel II - Turystyka a dziedzictwo kulturowe
Wprowadzenie do panelu: Magdalena Sroka, CEO Alvernia Planet - „Wartości wspólne turystyki i kultury miasta historycznego”
Studium przypadku: Gianluca Saba, Dyrektor Biura Współpracy Zagranicznej Miasta Genua, partner wiodący Tourism Friendly Cities (URBACT III)
Moderator panelu: Łukasz Cioch
Paneliści:
• dr. hab. Andrzej Betlej, prof. UJ, Dyrektor Zamku Królewskiego na Wawelu
• Gianluca Saba, Dyrektor Biura Współpracy Zagranicznej Miasta Genua, partner wiodący projektu Tourism Friendly Cities (URBACT III)
• Laura Gaggero, Zastępca Prezydenta ds. Turystyki i Promocji Miasta Genua
• Magdalena Sroka, CEO Alvernia Planet
• Mikhael De Thyse, Sekretarz Generalny Organizacji Miast Dziedzictwa Światowego (OWHC)
• Radosław Fronc, Prezes Grupy MSHG
• Robert Piaskowski, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. kultury
• Simone Venturini, Zastępca Prezydenta ds. Opieki Społecznej, Turystyki, Zdrowia i Rozwoju Gospodarczego Miasta Wenecja
15:00-15:20 Przerwa
15:20-16:50 Panel III - Lokalna wspólnota na rzecz polityki turystycznej
Panel pod patronatem Tourism Friendly Cities (URBACT III)
Wprowadzenie do panelu: Anamaria Vrabie, główny ekspert tematyczny dla projektu Tourism Friendly Cities (URBACT III)
Studium przypadku: Elżbieta Kantor, Dyrektor Wydziału ds. Turystyki Urzędu Miasta Krakowa - „Polityka zrównoważonej turystyki Krakowa na lata 2021–2028”
Moderator: Magdalena Kursa
Paneliści:
• Anamaria Vrabie, główny ekspert tematyczny dla projektu Tourism Friendly Cities (URBACT III)
• Elżbieta Kantor, Dyrektor Wydziału ds. Turystyki Urzędu Miasta Krakowa
• Grzegorz Soszyński, ekspert rynku turystycznego
• Jacek Legendziewicz, Prezes Jordan Group
• Jorge Villar Guijarro, Radny Miasta Cáceres ds. Turystyki, Innowacji, Rozwoju Technologicznego i Przejrzystości
• Julijana Antic Brautovic, Dyrektor Wydziału Kultury i Dziedzictwa Miasta Dubrownik
• Simone d’Antonio, ekspert Ad Hoc projektu Tourism Friendly Cities (URBACT III)
16:50-17:00 Podsumowanie konferencji

Wszelkie prawa zastrzeżone • Miasta Historyczne 3.0 © 2017

Polityka prywatności

Proudly designed by Zensite logo