I konferencja w ramach projektu Miasta Historyczne 3.0

MIESZKAŃCY A ODWIEDZAJĄCY

1-2 marca 2018 / Centrum Kongresowe ICE Kraków

O konferencji

Współczesny, coraz intensywniejszy ruch turystyczny sprawia, że procesy funkcjonowania miasta oraz rozwoju przedsiębiorczości lokalnej powinny prowadzić do ograniczania konfliktów wywołanych przez rozwój funkcji turystycznej, nawet za cenę jej ograniczania. Fakt, że układ urbanistyczny miast historycznych posiada ograniczoną pojemność powoduje, że zarządzanie turystyką staje się coraz trudniejsze, gdyż musi uwzględniać wielość oraz zróżnicowanie interesariuszy i ich punktów widzenia. Konkurowanie o zasoby miasta może prowadzić do konfliktu funkcji, czego wyrazem jest niebezpieczna dla życia miasta gentryfikacja turystyczna. Ponadto, zarządzanie musi uwzględniać wsparcie rozwojowe lokalnej przedsiębiorczości. Tymczasem wysoka jakość życia mieszkańców i pobytu ma być nadrzędnym celem lokalnych strategii zrównoważonego rozwoju. Czy mieszkańcy i odwiedzający stoją po przeciwnych stronach? A może mieszkańcy i przyjezdni to jedna lokalna wspólnota? Jak poprawić jakość życia i komfort wizyty przyjezdnych?

Termin konferencji 1-2 marca 2018 – Centrum Kongresowe ICE Kraków

Konferencja adresowana jest do samorządów terytorialnych, organizacji pozarządowych, branży turystycznej

W programie przewidziano trzy panele dyskusyjne poprzedzone studium przypadku Amsterdamu, Bregencji i Edynburga.

Mam szczęście mieszkać tam,
dokąd inni mogą przyjechać tylko na chwilę...

DOBRE ŻYCIE VS. ATRAKCYJNA DESTYNACJA?

Panel poświęcony aspektom popytowym. Tendencje do zacierania granic między mieszkańcami a odwiedzającymi w odniesieniu do usług czasu wolnego (w tym oddziaływaniem na kulturę odwiedzin, zachowanie się odwiedzających), sposobów połączenia jakości życia z jakością odwiedzin.

DLA KOGO SMART CITY?

Panel poświęcony roli nowych technologii w koncepcji funkcjonowania miast historycznych. Na ile służyć mają mieszkańcom a na ile odwiedzającym? Czy koncepcja inteligentnego zarządzania miastem uwzględniająca wielowymiarową (społeczno-kulturową, technologiczną, gospodarczą) zmianę przestrzeni miejskiej wytrzyma próbę czasu?

MIASTO 24 GODZINY

Panel zajmie się problemem od strony organizacji funkcjonowania miasta w aspekcie podażowym – dostosowanie miejskiej infrastruktury skierowanej do odwiedzających, adaptacja do globalnych procesów gospodarczych, komercjalizacja (w tym sharing i gig economy), a także estetyczna adaptacja przestrzeni oraz night economy. Zjawiska analizy gentryfikacji turystycznej znajdą odzwierciedlenie w zarządzaniu przestrzenią miasta i jej rewitalizacją poprzez turystykę. Poszukiwać się będzie odpowiedzi na pytanie o podział obowiązków tym zakresie i rolę współczesnych DMO.

organizator

partnerzy strategiczni

partnerzy

patroni

patroni medialni

Realizator

Wszelkie prawa zastrzeżone • Miasta Historyczne 3.0 © 2017

Polityka prywatności

Proudly designed by Zensite logo