Miasta polskie wobec zjawiska najmu krótkoterminowego

DEBATA KRAJOWA
MIASTA POLSKIE WOBEC ZJAWISKA
NAJMU KRÓTKOTERMINOWEGO DLA TURYSTÓW

 

Termin: 17 września 2018 roku
Godziny: 10.30-15.30 (z przerwą na lunch na stojąco)
Miejsce: Muzeum Historyczne m. Krakowa, Pałac Krzysztofory, Rynek Główny 35
Uczestnicy: Władze samorządowe miast, przedstawiciele turystycznego samorządu gospodarczego oraz mieszkańcy
Instytucje i organizacje partnerskie:
Komisja Europejska, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Ministerstwo Finansów, Związek Miast Polskich, Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego, Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP.
Szacowana liczba uczestników: 50-60 osób
Cel debaty: W ramach projektu Miasta Historyczne 3.0. Kraków proponuje debatę zainteresowanych miast polskich problemem najmu krótkoterminowego nieruchomości dla turystów. Rezultatem będzie rozpoznanie zjawiska oraz stanowisk samorządów miast polskich. Debata ma pomóc administracji rządowej w przygotowaniu narzędzi prawnych i finansowych. W konsekwencji będzie można także na forum europejskim prezentować punkt widzenia miast polskich.

Uczestnicy będą poszukiwać odpowiedzi na następujące pytania:

  • Jakie zjawiska niesie za sobą najem krótkoterminowy?
  • Czy i w jakim zakresie potrzebna jest regulacja prawna oraz na jakim szczeblu?
  • Regulacja najmu krótkoterminowego a Prawo przedsiębiorców,
  • Czego oczekują miasta od pośredników najmu krótkoterminowego?
  • Rola platform rezerwacyjnych w rozwoju oferty turystycznego najmu apartamentów.

PROGRAM
10.30-10.35
Powitanie przez Prezydenta Krakowa p. Jacka Majchrowskiego

10.35-10.45
Współczesne wyzwania turystyki miejskiej – wnioski i rekomendacje wynikające z konferencji Miasta Historyczne 3.0.
dr Bartłomiej Walas (UMK)

10.45-11.15
Najem krótkoterminowy w Europie. Wyzwania rozwiązań prawnych.
Valentina Schaumburger, Komisja Europejska, Dyrekcja ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości i MŚP
Q&A

11.15-11.45
Gospodarka współdzielenia w przemyśle turystycznym w Polsce – stan zjawiska.
Departament Turystyki, Ministerstwo Sportu i Turystyki
Q&A

11.45-12.15
Najem krótkoterminowy a obowiązki podatkowe.
Filip Majdowski, zastępca dyrektora Departamentu Systemu Podatkowego, Ministerstwo Finansów
Q&A

12.15-12.30
Przerwa kawowa

12.30-12.45
Najem krótkoterminowy oczami hotelarzy. Łamanie monopolu? Równe warunki działalności gospodarczej? Nieporównywalny produkt?
Ireneusz Węgłowski, Prezes Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego

12.45-13.00
Prowadzenie ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie jako zadanie własne wójta/burmistrza/prezydenta. Dotychczasowy stan prawny oczami samorządu terytorialnego.
Bożena Zaremba-Marcych (UMK)

13.00-13.15
Najem krótkoterminowy w uzdrowiskach i miejscowościach turystycznych. Bilans zysków i kosztów.
dr Jan Golba, Prezes Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP, burmistrz Muszyny.

13.15-13.30
Kraków – gentryfikacja oczami mieszkańców. Studium przypadku.
dr hab. Paweł Kubicki (Uniwersytet Jagielloński)

13.30-13.45 Sopot – studium przypadku.
Osoba do potwierdzenia

13.45-14.15
Lunch

14.15-15.30
Debata, rekomendacje.

KONTAKT: hc@um.krakow.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone • Miasta Historyczne 3.0 © 2017

Polityka prywatności

Proudly designed by Zensite logo