MIASTA HISTORYCZNE 3.0

MIASTA PRZYJAZNE TURYSTYCE – w poszukiwaniu nowego modelu atrakcyjności
Konferencja online, 28 marca 2022 r.

Konferencja 2022

Jednym z wyzwań dla wielu miast historycznych była dotychczas rosnąca
i złożona konkurencja oraz przerost funkcji turystycznej. Po spadku roli gospodarki turystycznej
w okresie pandemii, konieczne jest zaproponowanie koncepcji działań dla wszystkich lokalnych interesariuszy, kształtujących politykę i atrakcyjność turystyczną miasta, zachowującą równowagę pomiędzy interesami różnych grup tworzących wspólnotę. 

Trendy na rynku turystycznym do roku 2019 oraz skutki pandemii Covid-19 wskazują na konieczność zmiany podejścia do odbudowy turystyki. Zarządzanie musi szybko i skutecznie reagować na zachowania i oczekiwania odwiedzających w myśl koncepcji zwinnej turystyki, wytwarzając odporność przemysłu turystycznego i jego znaczenie dla lokalnej gospodarki. 

Czy  turystyka w miastach może być zrównoważona i jak ją rozumieć? Czy cyfryzacja
i jakość usług mogą uatrakcyjnić ofertę miasta historycznego?

 

Mam szczęście mieszkać tam,
dokąd inni mogą przyjechać tylko na chwilę...

PANEL I – WYZWANIA DLA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI TURYSTYCZNEJ PO COVID-19

Zakres tematyczny:
- Cyfrowi tubylcy i cyfrowi imigranci - jakie oczekiwania mają mieszkańcy i jak mogą sprostać im przedsiębiorcy turystyczni?
- Czy pakiety i trasy tematyczne są zachęcające dla turystów miejskich?
- Wpływ cyfryzacji na przemysł turystyczny – jakiego wsparcia od miast oczekują przedsiębiorcy?
- Gracze globalni a lokalni – kto jest skuteczniejszy w sprzedaży?
- Narzędzia wsparcia przedsiębiorczości - czy umiemy korzystać z big data?
- Jak wykorzystać cyfryzację i nowoczesne technologie dla poprawy oferty turystycznej i zarządzania doświadczeniem odwiedzających?

PANEL II – TURYSTYKA A DZIEDZICTWO KULTUROWE

Zakres tematyczny:
- Czy turystyka w mieście historycznym może być nowoczesna?
- Jakie są granice komercjalizacji turystycznej dziedzictwa?
- Czy turystyka jest instrumentem ochrony dziedzictwa?
- Jakie mogą być narzędzia zarządzania dziedzictwem?
- Co może być szansą na podniesienie atrakcyjności turystycznej miasta historycznego?

PANEL III - LOKALNA WSPÓLNOTA NA RZECZ POLITYKI TURYSTYCZNEJ

Zakres tematyczny:
- Jakie mogą być wskaźniki zrównoważonej turystyki?
- Czy user experience może być narzędziem budowy i poprawy jakości oferty turystycznej miasta?
- Jakie są wspólne korzyści z turystyki dla mieszkańców i odwiedzających?
- Jakie jest miejsce turystyki w wizji miasta historycznego?
- Jak budować lokalne struktury partnerstwa na rzecz turystyki?

organizator

partnerzy strategiczni

partnerzy

patroni

patroni medialni

Realizator

Wszelkie prawa zastrzeżone • Miasta Historyczne 3.0 © 2017

Polityka prywatności

Proudly designed by Zensite logo