O projekcie

Miasta Historyczne 3.0

Użyte w tytule oznaczenie 3.0 wiąże się z najnowszą koncepcją marketingu, a właściwie zarządzania. O ile marketing 1.0. ukierunkowany był na produkt, 2.0 na konsumenta to koncepcja 3.0 mówi o wspieraniu wartości konsumenta, który zamienia się w człowieka z pewnym stylem życia, upodobaniami, marzeniami, preferencjami. Koncepcja koncentruje się nie na propozycji produktu lecz rozwiązaniu problemów, nie na oferowaniu usług lecz polepszeniu życia i zrozumieniu siebie. Produkt czy usługa ma spełniać nie tylko oczekiwania materialne ale i emocjonalne. Marketing 3.0 pozwala na tworzenie sukcesu produktu wspólnie, zachęcając do działania klientów, pracowników, partnerów biznesowych, mieszkańców. Zmiany w systemie wartości, użytkowaniu technologii spowodowały także powstanie nowego modelu turystyki 2.0, a miasta poszukują swej drogi rozwoju zrównoważonego.

Ten kontekst legł u podstaw projektu MIASTA HISTORYCZNE 3.0, którego naczelnym celem jest dyskusja nad problemami, doświadczeniami, rozwiązaniami stosowanymi w miastach historycznych, wyłącznie w aspekcie rozwoju turystyki, przy uwzględnieniu uwarunkowań demograficznych, przestrzennych, historycznych, kulturowych, ekonomicznych, społecznych oraz celem poszukiwania wspólnych narzędzi zrównoważonego rozwoju pod kątem ewolucji ruchu turystycznego.

Dzięki wielowiekowemu dziedzictwu oraz silnej ofercie turystycznej miasta historyczne wzmacniają tożsamość mieszkańców, integrują gospodarki regionów oraz budują markę krajów. Powstaje w nich większość innowacji, a ich gospodarka bywa większa niż gospodarki niektórych krajów. Współczesny, coraz intensywniejszy ruch turystyczny stawia szereg wyzwań, w tym w zakresie budowy całkiem innowacyjnych koncepcji rozwoju, jakości życia czy komunikacji marketingowej. Zgodnie z podejściem Komisji Europejskiej „Miasta europejskie powinny być lokalizacjami, gdzie odbywa się zaawansowany postęp społeczny i środowiskowy, przy jednoczesnym utrzymaniu atrakcyjności ekonomicznej i wzroście gospodarczym opartym na zintegrowanym podejściu uwzględniającym wszystkie aspekty wzrostu zrównoważonego”.

Dlatego też Kraków, miasto o wielowiekowym dziedzictwie historycznym, proponuje podobnym miastom tematyczne debaty w cyklu dwuletnim oraz ściślejszą współpracę w tym zakresie.

Proponujemy aktywne konferencje na temat:

• 2020 – Customer experience – w poszukiwaniu turysty premium

a także ciągłą wymianę doświadczeń poprzez niniejszy portal.

 

Historical Cities 3.0. – conference in Krakow

Historical Cities 3.0. – conference in Krakow

Opublikowany przez Miasta Historyczne 3.0 Poniedziałek, 21 maja 2018

Wszelkie prawa zastrzeżone • Miasta Historyczne 3.0 © 2017

Polityka prywatności

Proudly designed by Zensite logo