Lokalna organizacja turystyczna zarejestrowana w KRS
26.11.2023

Stowarzyszenie „Organizacja Turystyczna Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa” z siedzibą przy ul. Brackiej 1 zostało zarejestrowane 13 października w Krajowym Rejestrze Sądowym. Tym samym Kraków zyskał partnera do realizacji polityki zrównoważonej turystyki.

Fot. Jan Graczyński

Nowo powstała organizacja wpisuje się w funkcjonujący w Polsce system lokalnych i regionalnych organizacji turystycznych, działających w porozumieniu z Polską Organizacją Turystyczną. Status stowarzyszenia umożliwia szeroko zakrojoną współpracę w gronie interesariuszy krakowskiego rynku turystycznego: podmiotów prywatnych, publicznych oraz samorządów gospodarczych. Utworzenie Organizacji Turystycznej Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa spotkało się z pozytywnymi reakcjami i przychylnością branży turystycznej w Polsce. Kraków, będący wizytówką polskiej turystyki dołączył do grona miast metropolitarnych, które kreują lokalną turystykę w oparciu o szeroko zakrojone partnerstwo.

– Utworzenie w Krakowie lokalnej organizacji turystycznej jest wielką szansą i zarazem wyzwaniem. U podstaw stoją partnerstwo i współpraca całej branży turystycznej Krakowa. Wprowadzamy nowy model zarządzania turystyką. Przypomnę, że jest to bardzo ważny obszar rozwoju naszej gospodarki. Miasto, branża turystyczna, instytucje kultury, wszyscy czujemy, że tylko razem możemy ten cel osiągnąć. Potrzebujemy do tego Państwa, dlatego dziękuję za tak liczne zaangażowanie w tworzenie lokalnej organizacji turystycznej – podkreślił Jacek Majchrowski, prezydent Krakowa.

Celem statutowym stowarzyszenia jest działanie na rzecz zrównoważenia turystyki w oparciu o politykę turystyczną Krakowa, w ścisłej współpracy partnerów i interesariuszy rynku turystycznego dla zwiększenia znaczenia sektora turystycznego w rozwoju gospodarczym miasta i obszaru metropolitalnego, na rzecz osiągnięcia poprawy jakości usług turystycznych poprzez zaangażowanie i wsparcie przedsiębiorców w procesie komercjalizacji produktu turystycznego, wzrost efektywności zarządzania turystyką oraz wdrażanie zintegrowanej komunikacji marketingowej w obszarze turystyki m.in. kulturowej, w tym religijnej, kulinarnej, medycznej, biznesowej i aktywnej.

– 13 października, a dodatkowo piątek okazał się szczęśliwy w historii krakowskiej turystyki. W tym dniu zostało zarejestrowane stowarzyszenie „Organizacja Turystyczna Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa”. Do tej pory pomimo braku formalnego wpisu do KRS stowarzyszenie aktywnie uczestniczyło w wielu wydarzeniach, kongresach, konferencjach, panelach dyskusyjnych czy zespołach konsultacyjnych związanych z przemysłem turystycznym. Dziś możemy rozpocząć formalny proces służący stworzeniu struktur LOT, przygotowaniu szczegółowego budżetu oraz programu działania na najbliższy czas. Wiem, że oczekiwania są duże, dlatego wszystkie te działania będziemy starali się przeprowadzić jak najszybciej, aby w bliskiej perspektywie rozpocząć realizację merytorycznych projektów służących interesariuszom rynku turystycznego – mówi Grzegorz Soszyński, prezes stowarzyszenia.

– Ogromnie cieszę się, że Lokalna Organizacja Turystyczna miasta Krakowa uzyskała osobowość prawną. To ważny krok milowy niezbędny do rozpoczęcia publicznej działalności. W globalnej skali doświadczamy defragmentacji wielu obszarów życia gospodarczego i społecznego. Generowanie wspólnych zasobów jest odpowiedzią na ten niebezpieczny proces. Jestem przekonany, że wspólne działanie wielu podmiotów obecnych na rynku turystycznym w Krakowie będzie zarówno ilościowym i jakościowym przełomem – mówi dr Michał Niezabitowski, przewodniczący rady stowarzyszenia.

Celem realizacji działań statutowych, organizacja będzie koncentrować się także na poszukiwaniu możliwych zewnętrznych źródeł finansowania. Podjęte zostały już pierwsze kroki, których celem jest pozyskanie w przyszłości środków unijnych. Stowarzyszenie jest partnerem w projekcie SCT HUB – Codesign the Future of Sustainable Cultural Tourism, realizowanym w ramach programu Europejska Inicjatywa Miejska (European Urban Initiative) wraz z Gminą Miejską Kraków, Krakowskim Biurem Festiwalowym, Agencją Rozwoju Miasta Krakowa, Uniwersytetem Jagiellońskim, Fundacją Polish Heritage i partnerami zagranicznymi. Planowany projekt jest odpowiedzią na potrzebę wsparcia zrównoważonej turystyki kulturowej w mieście, a jego wartość to 5 mln euro. Celem jest stworzenie laboratorium innowacji, Sustainable Cultural Tourism Hub, które będzie działać według partycypacyjnego modelu współpracy i unikalnej, innowacyjnej metodologii badań rynku. W październiku 2023 r. złożony został wniosek aplikacyjny, decyzję o zakwalifikowaniu projektu poznamy w maju 2024 roku.


Pierwszą okazją do świętowania rejestracji stowarzyszenia, a jednocześnie rozmów z osobami związanymi z branżą turystyczną Krakowa było tegoroczne Forum Turystyki. Wydarzenie odbyło się 26 października w pałacu Krzysztofory. Jednym z punktów programu był panel dyskusyjny, w którym wzięli udział m.in. przedstawiciele Stowarzyszenia, dyskutując o konkretnych formach współpracy pomiędzy interesariuszami sektora turystycznego w naszym mieście. Była to też okazja do zaprezentowania nowo powstałej organizacji i możliwości związanych z członkostwem w jej strukturach.

Wszelkie prawa zastrzeżone • Miasta Historyczne 3.0 © 2017

Polityka prywatności

Proudly designed by Zensite logo