Kierunek: Miasto dla wszystkich. Polityka zrównoważonej turystyki
27.09.2021

O wspólnej realizacji działań dotyczących turystyki w Krakowie rozmawiali 21 września przedstawiciele krakowskiego rynku turystycznego podczas I spotkania z cyklu „Kierunek: Miasto dla wszystkich. Polityka zrównoważonej turystyki”. Głównym tematem debat i dyskusji były kierunki i możliwości współpracy w zakresie odbudowy turystyki w Krakowie, po zapaści wywołanej pandemią.

 


Bogusław Świerzowski/Krakow.pl

 

Uchwalony przez Radę Miasta Krakowa dokument służy wypracowaniu optymalnego modelu zarządzania turystyką w Krakowie po zapaści spowodowanej COVID-19.

– Nie wyobrażam sobie żebyśmy mówili o turystyce bez Państwa – powiedział do zebranych prezydent Krakowa Jacek Majchrowski, inaugurując spotkanie. – Zachęcam zatem wszystkich nas zgromadzonych wokół krakowskiej turystyki do wspólnego działania na rzecz zrównoważenia, czyli pogodzenia interesów: mieszkańców – przedsiębiorców – odwiedzających. Zależy nam, by energia zgromadzona wokół tych wszystkich działań służyła dobru wspólnemu – jakim jest Kraków – dodał prezydent.

Autor dokumentu, dr Bartłomiej Walas podkreślał, że zrównoważona turystyka to współodpowiedzialność oraz minimalizowanie konfliktów. Oznacza to, że pod pojęciem zrównoważonej turystyki miasta historycznego rozumieć należy proces, w którym konsekwencje zachowań turystów i modeli biznesowych lokalnych usługodawców nie powodują strat lub trudnych do odwrócenia zmian pojemności ekologicznej, przestrzeni oraz zmian w stosunkach społecznych i gospodarczych.

https://www.youtube.com/watch?v=bTJgQmIjlZU

Dyrektor Wydziału ds. Turystki, Elżbieta Kantor przedstawiła dziewięć rekomendacji zawartych w „Polityce zrównoważonej turystyki Krakowa na lata 2021-2028” w podziale na trzy grupy wykonawcze: „Gospodarka i Regulacje”, „Marketing” oraz „Programy i produkty”. W każdej z grup znalazły się osoby, które zadeklarowały wolę współpracy podczas spotkań warsztatowych zaplanowanych na najbliższe miesiące. Dyrektor Kantor podkreśliła, że listy te są wciąż otwarte.

– Polityka to zbiór rekomendacji i podpowiedzi, nad których wdrożeniem będziemy wspólnie pracować. Podstawowym zadaniem jest integracja interesariuszy wokół wyzwań dokumentu – podkreśliła Elżbieta Kantor. – Przeprowadzone przeze mnie rozmowy z przedstawicielami rynku turystycznego napawają mnie wielkim optymizmem. Jeszcze raz zapraszamy wszystkich, którym zależy na odbudowie zrównoważonej turystyki Krakowa do wspólnego działania – dodała.

Podczas pierwszej debaty pt. „Współodpowiedzialność i współdziałanie. Czy jesteśmy gotowi na zrównoważoną turystykę?”– prowadzonej przez Roberta Piaskowskiego, pełnomocnika prezydenta ds. kultury, uczestnicy zastanawiali się co dla polityki zrównoważonej turystyki oznacza współodpowiedzialność i jakie wyzwania stoją przed realizatorami.

Uczestnicy debaty podkreślali, że współdziałanie jest warunkiem koniecznym do realizacji celów, a współpraca sama w sobie buduje pozytywny wizerunek naszego miasta.

Zauważono także, że potrzebna jest dobra komunikacja pomiędzy wszystkimi grupami lokalnej wspólnoty, a szczególną uwagę powinna zwrócić konieczność jakościowej i skutecznej komunikacji do mieszkańców, aby budować świadomość korzyści z turystyki dla naszego miasta i satysfakcję społeczną. Ponadto uczestnicy debaty podkreślili, że miejska wspólnota składa się jedynie z dwóch grup: turystów i mieszkańców, którzy w drugiej kolejności pełnią rolę np. przedsiębiorców. Skłania to do refleksji, aby budować takie miasto, w jakim chcemy żyć.

Drugą debatę pt. „Czy LOT może stanowić nowe narzędzie w realizacji Polityki zrównoważonej turystyki Krakowa na lata 2021–2028?” moderował Grzegorz Soszyński, ekspert rynku turystycznego. Uczestnicy wskazywali argumenty, które będą miały istotne znaczenie dla rozważań o utworzeniu LOT. Zauważono, że Lokalna Organizacja Turystyczna jako struktura partnerska może być platformą do realizacji projektów wynikających z „Polityki zrównoważonej turystyki Krakowa na lata 2021-2028”. Wskazywano również na poprawę efektywności zarządzania w turystyce oraz elastyczność działania takiej organizacji na przykładzie polskich miast. Przywołane zostały również argumenty dotyczące zwiększenia skali i zakresu działań poprzez uruchomienie procesu pozyskiwania funduszy dla realizowanych projektów. Inicjatywa utworzenia LOT w Krakowie spotkała się z zainteresowaniem środowiska turystycznego.

Spotkanie odbyło się w pałacu Potockich, Rynek Główny 20, w nowej miejskiej przestrzeni wymiany pomysłów i doświadczeń. Kolejne planowane są już w grupach wykonawczych.

 

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone • Miasta Historyczne 3.0 © 2017

Polityka prywatności

Proudly designed by Zensite logo