Polityka zrównoważonej turystyki Krakowa na lata 2021 – 2028
28.04.2021

 

Kraków odważnie wprowadza zasady zrównoważonej turystyki

„Mam szczęście mieszkać tam, dokąd inni mogą przyjechać tylko na chwilę” to motto „Polityki zrównoważonej turystyki Krakowa na lata 2021-2028” – dokumentu, przyjętego niedawno przez Radę Miasta. W trudnym dla branży 2021 roku, Kraków odważnie wprowadza w życie idee zrównoważonej turystyki, które pozwolą godzić interesy mieszkańców, przedsiębiorców i odwiedzających, a jednocześnie pozwolą umacniać markę Krakowa, jako miasta historycznego, które należycie dba o swoje unikalne dziedzictwo.

Nowa „Polityka zrównoważonej turystyki…” jasno określa, że cele prowadzonej przez miasto polityki turystycznej mają charakter zarówno ekonomiczny jak i społeczny. Należy więc dążyć do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorców turystycznych, ale też dbać o obniżenie poziomu irytacji mieszkańców. Miasto ma więc do odegrania rolę wspierającą, promującą, ale czasem też koncyliacyjną czy nawet regulującą. Priorytetem na najbliższe lata będzie odbudowa ruchu turystycznego, który przeżył załamanie w wyniku pandemii COVID-19.

Podjęto odważną i dalekowzroczną decyzję, aby nie rezygnować z idei zrównoważonej turystyki, która dla Krakowa będzie rozwiązaniem optymalnym i procentującym w przyszłości. Warto bowiem podkreślić, że z miejską turystyką zrównoważoną mamy do czynienia wtedy, gdy ruch turystyczny, przynosząc korzyści miastu i społeczności lokalnej, nie szkodzi jego dziedzictwu kulturowemu, ani środowisku przyrodniczemu.

„W realizacji Polityki zrównoważonej turystyki Krakowa istotna będzie  współpraca różnych grup interesariuszy, w tym przedsiębiorców.

Dokument nie daje gotowych odpowiedzi na wszystkie problemy, ale tworzy ramy, które pozwalają tworzyć bardziej szczegółowe rozwiązania „szyte na miarę”. Co ważne rozwiązania te mają być wdrażane nie odgórnie przez władze miasta, ale oddolnie, poprzez inicjatywę zainteresowanych podmiotów. Istotne jest też, że Polityka… zarówno swoim podejściem, jak i ramami czasowymi wpisuje się w nową perspektywę finansową UE, co za pewne pozwoli na zrealizowanie wielu ciekawych projektów przez miasto i jego partnerów.

„Przedstawiono dokument nowoczesny i kompleksowy. Uwzględniona w nim diagnoza uchwyciła celnie także istniejące dotychczas problemy, a zaproponowane rekomendacje wskazały naszym zdaniem prawidłowe kierunki ich przezwyciężania” – uważa Rafał Szlachta, Prezes Polskiej Organizacji turystycznej.

Polityka przedstawia dziewięć obszarów rekomendowanych działań, które muszą zostać podjęte przez wszystkich lokalnych interesariuszy, aby odbudować branżę turystyczną i zachować równowagę między interesami i postawami różnych grup interesariuszy.

Rekomendacje:

  1. wspieranie rozwoju krakowskiej turystyki – szyte na miarę,
  2. przeciwdziałanie skutkom hipertrofii turystycznej i zrównoważenie gospodarki współdzielenia,
  3. wspieranie rozwoju przemysłu spotkań,
  4. spójne zarządzanie tożsamością i reputacją wśród turystów,
  5. zintegrowana komunikacja marketingowa w turystyce,
  6. zarządzanie gospodarką nocną,
  7. integracja kultury, przemysłów kreatywnych z gospodarką turystyczną,
  8. integracja interesariuszy w ograniczaniu konfliktów,
  9. nowe technologie w turystyce.

Pobierz Polityka Zrównoważonej Turystyki Krakowa na lata 2021 – 2028

 

Wszelkie prawa zastrzeżone • Miasta Historyczne 3.0 © 2017

Polityka prywatności

Proudly designed by Zensite logo