Tematyka paneli

PANEL 1: MIASTO 24 GODZINY

STUDIUM PRZYPADKU: AMSTERDAM – MIRIK MILAN

 

Panel zajmie się problemem od strony organizacji funkcjonowania miasta w aspekcie podażowym – dostosowanie miejskiej infrastruktury skierowanej do odwiedzających, adaptacja do globalnych procesów gospodarczych, komercjalizacja (w tym sharing i gig economy), a także estetyczna adaptacja przestrzeni oraz night economy. Zjawiska analizy gentryfikacji turystycznej znajdą odzwierciedlenie w zarządzaniu przestrzenią miasta i jej rewitalizacją poprzez turystykę. Poszukiwać się będzie odpowiedzi na pytanie o podział obowiązków tym zakresie i rolę współczesnych DMO.

 • Gentryfikacja miast historycznych i problemy społeczne rewitalizacji turystycznej.

 • Rewitalizacja a dyspersja ruchu turystycznego.

 • Parki kulturowe jako ochrona dziedzictwa przed chaotyczną zabudową oraz eksploatacją wizualną i społeczną przestrzeni miejskiej atrakcyjnej turystycznie.

 • Jak uniknąć disneylandyzacji miast historycznych?

 • Sharing economy i gig economy – poszerzenie komercjalizacji, czy konkurencja na nierównych prawach? Partner czy przeciwnik?

 • Dowóz pod drzwi? Ograniczenia ruchu samochodowego.

 • Night economy – czy i jak regulować?

 • Granice komercjalizacja przestrzeni publicznej.

 • Przewodnictwo w miastach – jakość, prawa, obowiązki.

 • Kto się ma zajmować organizacją podaży usług dla odwiedzających w miastach historycznych? Przedsiębiorcy – razem czy osobno? Jaka rola współczesnych DMO?

 • Governing cities – samorządność miast oraz jakie zadania i komu powinny być powierzane w ramach „good governance”?

Uczestnicy panelu: eksperci, przedstawiciele miast

Moderator: dr hab. Piotr Zmyślony, prof. UEP

PANEL 2: DOBRE ŻYCIE VS. ATRAKCYJNA DESTYNACJA?

STUDIUM PRZYPADKU: EDYNBURG – JOHN DONNELLY

 

Panel poświęcony aspektom popytowym. Tendencje do zacierania granic między mieszkańcami a odwiedzającymi w odniesieniu do usług czasu wolnego (w tym oddziaływaniem na kulturę odwiedzin, zachowanie się odwiedzających), sposobów połączenia jakości życia z jakością odwiedzin.

 • Odwiedzający = tymczasowy mieszkaniec?

 • Co przystoi turyście kulturowemu i jak mu o tym powiedzieć?

 • Formy aktywizacji mieszkańców w przedsiębiorczość na rzecz odwiedzających.

 • Konflikty pomiędzy potrzebami mieszkańców a rozwojem turystyki.

 • Dlaczego mieszkańcy uciekają ze stref turystycznych?

 • Techniki integracji lokalnych i zewnętrznych grup odbiorców w strategiach rozwoju
  i promocji miast.

 • Techniki oceny jakości życia i komfortu pobytu w miastach historycznych.

 • Granice adaptacji przestrzeni miejskiej dla przyjezdnych.

 • Nowoczesność w „starych murach” – jak podwyższać komfort życia mieszkańców?

Uczestnicy panelu: eksperci, przedstawiciele miast

Moderator: Adam Mikołajczyk, Prezes Best Place, Europejski Instytut Marketingu Miejsca

 

PANEL 3: DLA KOGO SMART CITY?

STUDIUM PRZYPADKU: BREGENCJA – CHRISTOPH THOMA

 

Panel poświęcony roli nowych technologii w koncepcji funkcjonowania miast historycznych.
Na ile służyć mają mieszkańcom a na ile odwiedzającym? Czy  koncepcja inteligentnego zarządzania miastem uwzględniająca wielowymiarową (społeczno-kulturową, technologiczną, gospodarczą) zmianę przestrzeni miejskiej wytrzyma próbę czasu?

 • Nowoczesne technologie mają pomagać, nie wykluczać!

 • W jakich obszarach mobilność dla mieszkańców i przyjezdnych?

 • Rozwiązania technologiczne – pomoc czy inwigilacja?

 • Czy najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne, wygoda, wysoki standard życia zbudowane z koncepcją smart city nie kłócą się z atmosferą miast historycznych?

 • Technologie, jako nowoczesne źródło nowych modeli biznesowych, pomiaru atrakcyjności lokalizacji.

 • Nowe formy upełnomocniania (empowerment) oraz partycypacji lokalnej w zarządzaniu turystyką.

Uczestnicy panelu: eksperci, przedstawiciele miast

Moderator: dr. hab. Magdalena Kachniewska, prof. SGH

 

Wszelkie prawa zastrzeżone • Miasta Historyczne 3.0 © 2017

Polityka prywatności

Proudly designed by Zensite logo